LEFEL 3 (CYFRYNGAU CREADIGOL A DIGIDOL)


Dechreuodd prentisiaethau cyntaf Sgil Cymru mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol ym mis Gorffennaf 2015.

Yn ogystal â hyfforddi gyda Sgil Cymru yn Stiwdio Pinewood Cymru yng Nghaerdydd, mae’r prentisiaid wedi gweithio mewn nifer o rolau gwahanol – gan gynnwys camera, ôl-gynhyrchu, castio, adran gelf, gwisgoedd, cynhyrchu, dylunio graffeg ac effeithiau arbennig

Ymysg y cwmniau sydd wedi cynnig cyfleoedd dros y blynyddoedd diweddar mae BBC Cymru Wales a Real SFX, sydd wedi ennill gwobrau fel cyflogwyr prentisiaid, ITV Cymru WalesSports Media ServicesCardiff Theatrical ServicesFiction Factory a Orchard.

Mae pob un o’r prentisiaid yn derbyn lwfans prentis gan eu cyflogwr, yn cael gweithio ar gynyrchiadau teledu go iawn a byddant yn cwblhau’r brentisiaeth gyda cymhwyster, blwyddyn o brofiad gwaith go iawn yn y cyfryngau yn ogystal a llond drol o gysylltiadau allai fod yn ddefnyddiol i gael gwaith yn y dyfodol.

Prentisiaeth Lefel 3 yw hon, sy’n cyfateb i Lefel A.  Mae posib i unrhywun sy’n 16+ ar ddechrau’r cwrs, ac sydd heb gwblhau cwrs gradd i ymgeisio.

Cofia – mae’n bosib mynd i Brifysgol neu Goleg ar ôl cwblhau Prentisiaeth.  Ond nid swydd hâf yw Prentisiaeth, mae’n ymrwymiad 12 mis o hyd.

Ariannir y rhaglen Brentisiaeth hon yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru

Gwnaed y prosiect yma’n bosib drwy Brentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro; y Prif Ddarparwr Hyfforddi ar gyfer Consortiwm y Gynghrair Ansawdd Sgiliau (QSA). Mae Prentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro wedi ei ariannu’n rhannol drwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd i ddarparu rhaglenni dysgu yn y gweithle led-led Cymru.

Apprentice Footer

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)