DOSBARTH 2016 – 17

Adam JenkinsAdam Jenkins

Dros y tair mlynedd diwethaf, dwi wedi bod yn mynychu pob gêm gleision Caerdydd, bron bob penwythnos roeddwn ni’n gwylio rygbi yn lle cael bywyd. Dwi hefyd wedi gwneud ychydig o ysgrifennu am Rygbi. Nawr mae gen i’r cyfle I weithio gyda’r BBC dros sawl blatfform a chwaraeon, i ddatblygu fy niddordeb a dealldwriaeth yn y maes yma. Yn y dyfodol, dwi’n gobeithio cael bod yn rhan o gyfryngau chwaraeon mewn rhyw ffordd, a fy uchelgais mwyaf yw i ddilyn sawl digwyddiad chwaraeon byd-eang.

 

 

Adam King

Adam King

Yn y gorffennol es i i’r coleg i astudio cymorth system. Tra roeddwn ni adref, cymerais i ddiddordeb mewn dysgu sut i ddefnyddio meddalweddau golygu gwahanol. Ar hyn o bryd dwi’n cario ‘mlaen gyda’m angerdd ar gyfer y diwydiant cyfryngau, tra’n trio dysgu Cymraeg, fel y gallaf fod yn fwy llwyddiannus o fewn S4C. Dwi’n gobeithio cael swydd mewn darlledu, tra’n cario ‘mlaen mewn swydd sy’n gysylltiedig gyda chyfrifiadura.

 

 

Amy YeoAmy Yeo

Yn y gorffennol dwi wastad wedi canolbwyntio ar waith academaidd. Erbyn hyn dwi’n gweithio tuag at fy uchelgais mewn bywyd. O ganlyniad, mae fy uchelgais o allu gwneud bywoliaeth allan o ysgrifennu yn ymddangos yn llawer mwy realistig.

 

 

 

 

Angharad EvansAngharad Evans

Dwi wastad wedi cael diddordeb mewn sain, diddordeb dwi nawr yn barod i ganolbwyntio arno. Dwi’n gobeithio wrth wneud hynny, wna’i ennill profiad a chysylltiadau o fewn y diwydiant.

 

 

 

 

 

Ben ThomasBen Thomas

Chwaraeais i ym mand pres ‘The Friary’, hyd at y lefel uchaf. Penderfynnais i ohirio mynd i’r brifysgol, tan dwi’n teimlo’n ddigon aeddfed ac yn gallu fforddio mynd. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel grip, yn gwneud beth dwi’n caru.

 

 

 

 

Brooklyn Lloyd-EvansBrooklyn Lloyd-Evans

Wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ar lwyfan, roeddwn ni’n gwybod mae’r diwydiant creadigol oedd ble roeddwn ni’n teimlo’n fwyaf hyderus. Nawr mae gen i brentisiaeth anhygoel yn ITV. Yn y dyfodol, dwi’n gobeithio cael swydd da, byddai’n hapus i ddeffro bob bore a mynd ato.

 

 

 

 

Caitlin Baker

 

Caitlin Baker

Dwi newydd gwblhau AS mewn Cymdeithaseg, Addysg Grefyddol ac Astudiaethaeu Cyfryngau. Rydw i nawr yn dilyn prentisiaeth yn Archifio yn S4C, a dwi’n gobeithio cario ymlaen mewn swydd sy’n ymwneud a darlledu yn y dyfodol.

 

 

 

Charlie-Jane BarberCharlie – Jane Barber

Dwi wastad wedi bod yn berson tawel, gyda breuddwyd doeddwn ni byth yn meddwl byddwn ni’n cyrraedd. Erbyn hyn, dwi wedi cael swydd fel prentis gyda’r BBC yn gweithio tuag at fy mreuddwyd. Dwi’n gobeithio cario mlaen i weithio yn y diwydiant Ffilm a Theledu yn y dyfodol.

 

 

 

 

Daniel CooksleyDaniel Cooksley

Dwi wedi bod mewn cyflogaeth llawn amser ers oeddwn ni’n 16. Dwi nawr yn barod yn ariannol i gymryd prentisiaeth ymlaen. Dwi eisiau cael gyrfa hir a llwyddianus mewn adeiladu golygfaol.

 

 

 

 

 

Dominic FarquharDominic Farquhar

Yn y gorffennol, ces i fy ngwneud yn ofalwr llawn amser pan oeddwn ni’n 7, dwi wastad wedi eisiau gweithio i’r BBC. Nawr dwi wedi cael y cyfle yma, dwi’n mynd i wneud y gorau ohono, a gweithio’n galed.

 

 

 

 

 

Georgia SmithGeorgia Smith

Prentis gwisgoedd i BBC Cymru Wales.

 

 

 

 

 

 

Izaak Dew1Izaak Dew

Roeddwn ni’n gweithio tuag at yrfa STEM, pan sylweddolais i bod gen i angerdd ar gyfer gwaith cyfryngau digidol ar-lein. Mae’r cyfleoedd mae’r prentisiaeth yma’n cynnig yn fy nghyffrou, oherwydd dechreuodd fy angerdd ar gyfer gwaith cyfryngau digidol ar-lein pan oeddwn ni’n ifanc. Dwi’n gobeithio bod y cyfle yma’n arwain at yrfa sydd yn gyffrous ac yn cadw esblygu.

 

 

 

Laura ThorneLaura Thorne

Blwyddyn yn ol, dechreuais i weithio’n wirfoddol, er mwyn cael profiad go iawn o fewn diwydiant y cyfryngau. Dwi nawr yn gyffrous iawn i ddechrau fy mhrentisiaeth gyda’r BBC, mae’n gyfle dwi wastad wedi eisiau. Fy ngobaith ar gyfer y dyfodol yw i fod yn gynhyrchydd yn y BBC, tra’n rhedeg elusen fy hun er mwyn helpu eraill.

 

 

 

Matthew CollinsMatthew Collins

Ar ol gorffen BTEC mewn Cyfryngau Rhyngweithiol, dechreuais i astudio gradd mewn Ffilm a Fideo. Yn ystod y flwyddyn gyntaf o’m gradd, gollyngais i allan, oherwydd roeddwn ni wedi fy nifreinio gyda’r ffordd mae pobl ifanc yn cael eu denu i mewn i’r “Uni” ffordd o fyw, a beni lan mewn dyled. Dwi hefyd wedi creu busnes fy hunan yn creu gemwaith, dwi’n gwario fy nyddiau yn cerdded trwy fy lab maes, yn chwarae piano, ac yn dysgu’r harmonica, yn byw bywyd syml a hamddenol. Dwi’n gobeithio bod yn unigolyn profiadol a pharchus, a dwi’n gobeithio y byddaf i wastad yn tyfu fel person. Os ydw i byth yn stopio tyfu neu dysgu, byddai’n gwybod bod rhywbeth wedi mynd o’i le.

 

Nadine OwenNadine Owen

Trwy astudtio’r Cyfryngau a TGCH am bedwar mlynedd ar gyfer TGAU a Lefel A, sylweddolais i fy mod i eisiau gweithio o fewn diwydiant y cyfryngau, ond doedd y brifysgol ddim yn apelio ataf. Ar hyn o bryd dwi’n gwneud prentisiaeth, sydd yn gyfle newydd, cyffrous a heriol, bydd gobeithio yn fy arwain i mewn i yrfa llwyddiannus mewn cynhyrchu. Yn y dyfodol, dwi’n gobeithio bydd y cwrs yma’n help i mi weithio tuaf at fy nghyrfa, byddwn ni hefyd yn hoffi teithio ychydig.

 

 

Rowan Smith

Rowan Smith

Roedd gen i swydd yn gweithio gyda chŵn bach labradoodle, er roeddwn ni’n caru’r gwaith, roeddwn ni’n gwybod taw dim dyna roeddwn ni eisiau gwneud fel gyrfa. Astudiais i decstiliau yn yr ysgol ac yn y coleg am tua pum mlynedd, er wnes i fwynhau hyn yn fawr, doeddwn ni ddim yn credu taw’r brifysgol oedd y trywydd cywir i mi ddilyn. Pan ddaeth y cyfle i drio am brentisiaeth gwisgoedd yn y BBC i fyny, roeddwn ni’n gwybod bod rhaid i mi drio amdano. Mae gen i gyfle anhygoel, yn gweithio yn adran gwisgoedd fel prentis. Dwi’n gobeithio bydd y cyfle yma’n agor drysau i mi allu datblygu fy sgiliau ac aeddfedu o fewn y diwydiant.

 

Scott Lea

Scott Lea

Gweithiais i yn Llundain am 2 flynedd, yn gweithio ar gynhyrchiadau cyllideb isel fel actor a chynhyrchydd, tra’n gweithio fel rheolwr siop hefyd. Dwi nawr yn rhoi mwy o amser mewn i’m gwaith achub-bywydau tu allan i’m oriau gwaith, sydd yn wych ar gyfer ffitrwydd ac mae’n fy helpu i ffocysu. Dwi’n gobeithio symud yn ol i Lundain un dydd, a gweithio mwy o fewn y diwydiant, a dringo’n bellach i fyny’r ysgol.

 

 

 

Stephen WaldronStephen Waldron

Teithiais i i Dde-Ddwyrain Asia am 4 mis yn 2015, wedyn es i i Awstralia ar VISA gwyliau-gweithio, lle arhosais i am 6 mis. Symudais i ymlaen i Selan Newydd ar ol hynny, ble dilynais i dîm rygbi Cymru am bob gêm brawf yn erbyn y Crysau Duon. Gyda phrofiad o fywyd a teithio, dwi’n barod i ddechrau fy ngyrfa mewn effeithiau arbennig. Dwi’n credu bydd y gwaith yn gyffrous ac yn rhoi boddhad. Dwi’n gobeithio llwyddo o fewn y maes effeithiau arbennig a gwneud gwahaniaeth, trwy wneud cysylltiadau bydd yn fy helpu i weithio ar gynhyrchiadau byd-eang.