LEFEL 4 (LLWYBR CYFRYNGAU RHYNGWEITHIOL)

O dan arweiniad staff Sgil Cymru, dechreuodd peilot Prentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol) ym mis Medi 2013.

Cafodd naw prentis eu dewis allan o’r mynydd o geisiadau a dderbyniwyd i weithio gyda chwmniau nodedig megis, BBC Cymru Wales, Bait Studio, Orchard Media, Yogi, Cube a Rebl Studios.

Yn ogystal a derbyn hyfforddiant gyda Sgil Cymru yn Stiwdio Pinewood Cymru yng Nghaerdydd, mae’r prentisiaid yn gweithio gyda arbenigwyr ym meysydd datblygu gemau, datblygu meddalwedd, dylunio apiau a peirianwyr meddalwedd.

Telir cyflog prentis i bob Prentis gan eu cyflogwyr, maent yn gweithio ar brosiectau cyfryngau rhyngweithiol go iawn ac maent yn cwblhau’r brentisiaeth gyda cymhwyster a 15 mis o brofiad o weithio mewn awyrgylch broffesiynol.

Ariannir y rhaglen Brentisiaeth hon yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru

Gwnaed y prosiect yma’n bosib drwy Brentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro; y Prif Ddarparwr Hyfforddi ar gyfer Consortiwm y Gynghrair Ansawdd Sgiliau (QSA). Mae Prentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro wedi ei ariannu’n rhannol drwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd i ddarparu rhaglenni dysgu yn y gweithle led-led Cymru.Apprentice Footer

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)