DOSBARTH 2016 – 17

JamieJaimie Warburton – 27 mlwydd oed

Dwi wedi bod yn gweithio yn bennaf mewn TG ers gadael yr ysgol. ond rydw i wastad wedi moyn gweithio o fewn y diwydiant creadigol. Wedi gwario llawer o fy amser sbar yn dysgu am Ddatblygu i’r We, rydw i nawr wedi cael fy nghyflogi ar brentisiaeth gyda IT Pie, yn gwneud hynny. Yn y dyfodol, dwi’n gobeithio cynyddu’r wybodaeth sydd gen i’n barod, er mwyn symud ymlaen i arbennigo mewn gwefannau a pheiriannau symudol.

 

 

Thomas

Thomas Watkins – 24 mlwydd oed

Yn ystod 2015, cwblheais i gwrs HND mewn Dylunio ar gyfer Cyfryngau Digidol, a graddio o Goleg Pen y bont.

Nawr, dwi wedi dechrau gweithio i Whitehart Multimedia, yn Devauden. Bydda I’n gweithio fel rhan o’r tim aml-gyfrwng am bymtheg mis.

Yn ystod y prentisiaeth yma, dwi’n gobeithio datblygu sgiliau newydd aml-gyfrwng, a defnyddio’r sgiliau hyn yn y dyfodol.

 

 

UntitledSamuel Levy – 19 mlwydd oed

Gorffenais i’r ysgol, ac ystyriais i geisio ar gyfer cwrs yn y brifysgol, ond penderfynnais i taw dim dyna oedd yr opsiwn gorau. Roedd yr opsiwn o ddysgu ac ennill arian, yn ymddangos yn llawer mwy deniadol i mi.

Yn fy ngwaith ar hyn o bryd, dwi’n hogi’r sgiliau sy’ gen i’n barod, ac yn dysgu sgiliau newydd hefyd, er mwyn profi fy hunan yn y dyfodol, mewn diwydiant sydd yn esblygu’n barhaol.

 
Joshua Cozens – 21 mlwydd oedJosh

Dwi’n dod o Gaerdydd. Dwi’n cael fy nghyflogi gan Lubas Medical fel Prentis Cynorthwy-ydd Marchnata. Dwi’n mynd i ennill profiad trwy’r prentisiaeth yma, a gobeithio gaf i swydd llawn amser gyda Lubas Medical neu o fewn y diwydiant cyfryngau yn y dyfodol.