LEFEL 4 (MAR-COMMS)

Mae Sgil Cymru yn cynnig Prentisiaeth Uwch mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata (Lefel 4)

Mae’r rolau sy’n cael eu cynnig yn dibynnu ar ba swyddi mae cwmniau yn gallu eu cynnig. O dan y Brentisiaeth yma gallent gynnwys:

  • Rolau Creadigol – rhain sy’n gyfrifol am y syniadau creadigol a datrysiadau cyfathrebu sy’n cael eu datblygu ar gyfer cleientiaid. Gallent fod yn cynhyrchu cysyniadau, ‘sgwennu copi ar gyfer cyfryngau amrywiol, datblygu dyluniadau gweledol neu ddatblygu a chynnal cynnwys rhyngweithiol.
  • Gwasanaeth Creadigol – mae’r rhain yn cynnwys tasgau sydd i’w cael mewn rolau Gwasanaeth Cleient, ond bydd hefyd angen ymwneud â rhai elfennau o’r rôl Creadigol gan gynnwys dylunio gweledol.
  • Gwasanaeth Cleient – mae’r rhain yn chwilio, trefnu a sicrhau’r llwyfanau â’r sianeli sydd eu hangen er mwyn cyflwyno’r datrysiadau Hysbysebu a Marchnata Cyfathrebu a ddatblygwyd gan y rhai Creadigol. Gall hyn gynnwys sicrhau safon y cynnwys, cynllunio’r defnydd o sianelau a llwyfanau a’u prynnu.
  • Gweithredwyr Cyfri Hysbysebu – mae’r rhain yn gweithredu fel y cyswllt rhwng un neu fwy o gleientiaid a gweddill yr asiantaeth. Y gweithredwyr sy’n gyfrifol am rheoli un neu fwy o ymgyrchoedd hysbysebu cleient o ddydd i ddydd. Maent yn gweithio ar brosiect gan greu datrysiadau marchnata cyfathrebu sy’n ateb gofynion y cleient.

Telir cyflog prentis i bob Prentis gan eu cyflogwyr, maent yn gweithio ar brosiectau go iawn ac maent yn cwblhau’r brentisiaeth gyda cymhwyster a 15 mis o brofiad o weithio mewn awyrgylch broffesiynol.

Ariannir y rhaglen Brentisiaeth hon yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru

Gwnaed y prosiect yma’n bosib drwy Brentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro; y Prif Ddarparwr Hyfforddi ar gyfer Consortiwm y Gynghrair Ansawdd Sgiliau (QSA). Mae Prentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro wedi ei ariannu’n rhannol drwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd i ddarparu rhaglenni dysgu yn y gweithle led-led Cymru.

Apprentice Footer

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)