DOSBARTH 2016 – 17

Ana Garzón
Dwi’n dod o Sbaen, a dwi wedi dod i Gymru er mwyn dilyn fy mreuddwyd o weithio yn y Cyfryngau. Dwi wedi dechrau cynllun Prentisiaeth gyda Sgil Cymru, ble byddai’n gweithio fel Cynorthwy-ydd Digwyddiadau a Phrosiectau yn Amplified Business Content. Dwi’n gobeithio bydd y cynllun yma’n help i mi wella fy sgiliau, i fy ngalluogi i gael swydd yn y dyfodol.

Chloe Mae Johnson
Ar ol gorffen Lefel A ym mis Media, dechreuais i edrych am brentisiaeth byddai’n cefnogi fy niddordeb yn y Cyfryngau creadigol. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio i Amplified Business Content, tra’n cwblhau cynllun prentisiaeth Sgil Cymru. Yn y dyfodol, dwi’n gobeithio ennill profiad a mewnwelediad yn y maes yma.

 

Hannah Rachel Swain
Dwi’n dod o Dde Cymru, gorffennais i fy Lefel A ym mis Medi. Cefais fy nghyflogi gan Golley Slater yn ddiweddar, fel Prentis Gweithredu Cyfryngau. Dwi’n gobeithio ennill profiad trwy’r prentisiaeth yma, a dwi’n gobeithio cael swydd llawn amser gyda Golley Slater, ar ddiwedd y 15 mis.