CAMU FYNY

Menter hyfforddi newydd sbon ar gyfer gweithwyr proffesiynol drama deledu yng Nghymru.

Ydych chi’n gweithio ar ddrama deledu neu efo’r sgiliau angenrheidiol? Ydych chi’n edrych i ‘Gamu Fyny’ yn eich gyrfa?

Mae CAMU FYNY yn gyfle prin i weithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant i symud ymlaen yn eu gyrfa, a hefyd ar gyfer y rhai sydd yn arbenigwyr cymwysedig sydd eisiau gweithio ym myd teledu. Bydd y cynllun hyfforddiant yn cael ei deilwra i’r unigolyn yn ôl eu hanghenion, a bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â lleoliad neu gwrs yn para hyd at 10 wythnos, yn derbyn lwfans hyfforddi ar gyfer y cyfnod cyfan.

P’un a ydych yn Ysgrifennydd Cynhyrchu sydd eisiau camu fyny at Gydlynydd Cynhyrchu, neu AD sydd eisiau symud i fyny gradd, neu drydanwr sydd eisiau symud i mewn i adran gynhyrchu teledu, rydym am glywed gennych. Dwedwch wrthym beth sydd angen arnoch a pham.

Dyma’r bylchau sgiliau a gydnabyddir gan Sgrin Cymru (Llywodraeth Cymru) ar gyfer 2017:

 • Cyfarwyddwyr Cynorthwyol
 • Criw Cyfrifon
 • Criw Camera
 • Criw Goleuo
 • Colur
 • Gwisgoedd
 • Grip, Cynorthwy-ydd Grip
 • Golygydd gan gynnwys Effeithiau Gweledol (VFX)
 • Criw Cynhyrchu Swyddfa
 • Cyfrifwr Cynhyrchu
 • Rheolwr Cynhyrchu
 • Criw Adran Gelf gan gynnwys Seiri Coed a Adeiladwyr Set
 • Technegwr Delweddu Digidol (DIT)
 • Uwch Rheolwr Lleoliadiau
 • Llurigydd

Mae Camu Fyny 2017 bellach wedi dod i ben. Os hoffech chi fod yn rhan o’n rhaglenni Camu Fyny yn y dyfodol plis rhestrwch eich diddordeb, gan gynnwys y swydd hoffech chi gamu fyny i, trwy ebostio help@sgilcymru.com.

I dderbyn y newyddion diweddaraf o ran ein rhaglenni Camu Fyny yn y dyfodol arwyddwch lan i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant.

Mae’r rhaglen yma wedi’i gefnogi gan levy Teledu o Safon Uchel Creative Skillset a Llywodraeth Cymru.

   

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)