DOSBARTH 2017 – 18

Adam Neal
Yn y gorffennol rydw i wedi gweithio ar ffilm wnaeth cael eu hariannu trwy Crowdfunder, yn ogystal ag amryw o brosiect heb gyllid am YouTube a gwaith technegydd theatr. Ar hyn o bryd dwi’n Prentis Cynorthwyydd Cynhyrchu i adran ffeithiol y BBC ac yr wyf yn edrych ymlaen at ddysgu llawer er mwyn adeiladu gyrfa gref. Gyda’r profiad dwi’n mynd i gael dwi am weithio fyny i fod yn Gynorthwyydd Cyfarwyddo mewn teledu a ffilm.

Alastair Gray

Ers i fi adael yr ysgol dwi wedi bod yn gweithio mewn nifer o rolau dros y DU er mwyn ddysgu mwy ac ennill profiad o fewn y diwydiant. Trwy wneud hyn rydw i wedi ffeindio maes o fewn y diwydiant dwi’n hoffi sef golygu. Dwi wrthi yn edrych ymlaen at ddechrau fy ngyrfa fel Prentis Ôl-gynhyrchu gyda phrentisiaeth yn y BBC.

Amelia Hawkins
Yn wreiddiol mi roeddwn i yn gweithio tuag at fynd i brifysgol ond erbyn hyn rydw i wedi darganfod nad yw’r llwybr yna yn gywir i fi. Roeddwn i’n gwybod yn bendant roeddwn ni eisiau mynd mewn i’r diwydiant, yr adran gwisgoedd yn benodol. Bydd y brentisiaeth yma yn rhoi’r cyfle i fi ennill amryw o brofiad yn y maes yma. Yn y dyfodol hoffwn ni barhau i weithio o fewn teledu gyda’r gobaith o weithio ar ffilmiau.

Barry Roberts
Rydw i’n berson creadigol a threfnus gyda sgiliau cyfathrebu gryf ar bob lefel. Mae gen i gefndir o brofiad o fewn y maes technegol o fewn y diwydiant teledu. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Adran Gelf i BBC Cymru Wales.

 

Claire Lamarra
Mae gen i brofiad o Gynhyrchu ffilmiau byr gan gynnwys ffilm fer ar gyfer ‘BBC The Social’. Dwi hefyd yn gyn-ddisgybl o academi BFI NFTS. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Rhedwr Cynhyrchu ar gyfer y BBC yn gweithio ar brosiectau fel ‘Casualty’. Dwi’n edrych i gamu fyny o fewn cynyrchiadau drama gyda’r gobaith o fod yn Gynhyrchydd ffilmiau yn y dyfodol.

Elizabeth Collins
Mae gen i brofiad o weithio fel Cynorthwyydd Gweithiwr Lledr yn helpu disgyblion dylunio a chreu eitem lledr. Dwi hefyd gyda Diploma mewn Ffasiwn a Thecstilau. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Gwisgoedd trwy Sgil Cymru, gyda BBC ar sioeau fel ‘Casualty’ a ‘Pobol y Cwm’. Dwi’n disgwyl ymlaen i ddysgu lot dros y flwyddyn nesaf a gwneud cysylltiadau o fewn y diwydiant.

Emily Anderson
O ganlyniad i fy angerdd i’r diwydiant teledu a ffilm wnes i orffen ysgol yn UDA yn gynnar er mwyn symud i’r DU I ddechrau fy ngyrfa o fewn y diwydiant cyfryngau. Ar hyn o bryd dwi’n prentis trwy Sgil Cymru yn gweithio o fewn yr adran ôl-gynhyrchu yn y BBC ar sioeau fel ‘Casualty. Y breuddwyd yw creu gyrfa i fy hun a symud lan i fod yn Gynorthwyydd Golygu.

Holly Atkinson
Yn 2013 wnes i ennill ‘Blogger Ffasiwn Teen Gorau’ (Dan 18) gyda chylchgrawn Company. Dwi hefyd wedi gweithio gyda nifer o frandiau yn marchnata eu cynnyrch. Wnes I wir mwynhau gweithio gyda Disney yn hyrwyddo’r ffilm ‘Maleficent’ ar ei wefan. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Digidol a Marchnata gyda’r BBC. Dwi eisiau parhau i weithio o fewn y diwydiant a dwi’n edrych ymlaen at fy nyfodol.

Holly Garrett
Trwy gynllun o’r enw ‘School Report’ ges i’r siawns i gyd-westeiwr sioe radio Jason Mohammad ar BBC. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Radio gyda BBC Radio Wales. Yn y dyfodol dwi’n gobeithio gwnai parhau i weithio i’r BBC o fewn radio neu deledu.

 

Isobelle Bryce
Dros y blynyddoedd diwethaf dwi wedi bod yn gweithio fel Goruchwyliwr Gwerthu mewn gwasanaethau cwsmeriaid. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Cynorthwyydd Tîm I ITV Cymru Wales ag yn awyddus i ddysgu am y diwydiant. Yn y dyfodol hoffwn i drafaeli’r byd yn gweithio gyda’r gobaith o fyw dramor. Hoffwn ni ddysgu iaith arall oherwydd dwi’n meddwl y bydd hyn yn agor mwy o ddrysau gwaith i fi.

Jennifer Stiling
Rydw i’n gyn-ddisgybl ffilm, cyfryngau a ffotograffiaeth a bu’n gweithio fel cynorthwyydd sinema dros y 2 flynedd diwethaf. Ar hyn o bryd dwi’n ehangu fy sgiliau amatur cynhyrchu fideo a golygu gyda’r gobaith o ddefnyddio rhain ar gyfer gwaith proffesiynol. Yn y dyfodol hoffwn ni cynhyrchu amryw o brosiectau i gleientiaid.

Kasey Evans
Cyn i fi ddechrau fy mhrentisiaeth gyda BBC roeddwn i’n sgwennu amryw o gopi ar gyfer gwefan fy nghyn-gyflogwr. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Digidol a Marchnata gyda’r BBC yn ogystal â pharhau i ddysgu ac astudio ieithoedd a chodio yn fy amser sbâr. Y breuddwyd yw i fedri weithio o fewn maes dwi’n caru a dysgu gymaint a dwi fedru.

Lewis Stephens
Yn y gorffennol dwi wedi gweithio fel Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid gydag angerdd enfawr am chwaraeon ond doeddwn i ddim efo unrhyw brofiad o weithio yn y diwydiant yma. Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel Prentis Chwaraeon, trwy Sgil Cymru, gyda BBC Sport Wales. Yn y dyfodol, hoffwn i weithio’n llawn amser yn y diwydiant chwaraeon gyda’r gobaith o fod yn rhan o’r newidiadau i ddod o fewn y byd chwaraeon.

Owen Deacon
Yr oeddwn i eisiau fod yn ysgrifennwr chwaraeon ond doeddwn i ddim eisiau dechrau fy ngyrfa mewn i newyddiaduraeth trwy fynychu prifysgol. Ar y foment dwi’n gweithio fel Prentis Newyddiadurwr, trwy Sgil Cymru, gyda ITV Cymru Wales ac yn gobeithio y byddai’n parhau gyda’r swydd ar ôl cwblhau’r brentisiaeth. Un diwrnod hoffwn ni ysgrifennu am Bêl-droed Ddinas Caerdydd a Chymru naill ai yn llawrydd neu’n rhan o gorfforaeth.

Steffan Allen
Trwy fy niddordeb o bob peth ffotograffiaeth a fideo graffeg dros y blynyddoedd diwethaf dwi wedi prynu drone ac wedi ei hedfan er mwyn casglu amryw i siots ariel. Ar hyn o bryd dwi’n prentis gyda Sgil Cymru yn gweithio fel Prentis Grip ar ‘Casualty’. Y gobaith yw gweithio ar gynyrchiadau mawr ar draws y byd yn cysylltu gyda phobl newydd ag yn ehangu fy ngyrfa fel Grip.