DOSBARTH 2017 – 19

Hannah Williams
Roeddwn i yn joio trefnu a helpu allan gyda gweithgareddau allgyrsiol. Gyda diolch i Sgil Cymru dwi nawr yn medru ehangu ar fy sgiliau threfnu trwy fy rôl fel Prentis Ysgogi Cleientiaid gyda Golley Slater. Dwi’n gobeithio gwnai gadw weithio gyda threfnu ar y cyd gyda gweithio gyda Golley Slater neu gwmni tebyg.

 

Issy Sydenham
Dwi wedi bod yn gweithio o fewn y diwydiant lletygarwch am gwpl o flynyddoedd a wnes i ddarganfod nad yw dyna’r yrfa o’n i isio. Dwi nawr yn gweithio fel prentis gyda Golley Slater, trwy Sgil Cymru, a dwi’n gobeithio bydd hyn yn agor nifer o ddrysau yn y diwydiant er mwyn i fi dechrau ar lwybr fy ngyrfa. Dwi’n gobeithio y byddai yn ennill profiad a gwneud cysylltiadau gyda phobl dwi’n cwrdd ar y ffordd.