GYRFAOEDD

Trwy Jobs Growth Wales mae Sgil Cymru wrthi yn recriwtio am Gydlynydd Prosiectau i ymuno â’r tîm yn Pinewood Studio Cymru.

Bydd gwaith ein Cydynydd Prosiect yn amrywiol iawn, a bydd y rôl yma yn rhoi siawns iddynt weld trawsdoriad o’r diwydiannau creadigol.

Dyletswyddau nodweddiadol byddwch yn ymgymryd â:

 • Ateb ffôn
 • Gwaith papur cyffredinol
 • Cofnodi data
 • Llungopïo
 • Gweinyddu swyddfa cyffredinol
 • Mynychu digwyddiadau
 • Cynorthwyo rheoli Cyfryngau Cymdeithasol a rheoli gwefan

Sgiliau Hanfodol:

 • Sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg
 • Sgiliau gweinyddol a threfniadol
 • Y gallu i weithio mewn tîm bach clos
 • Agwedd gall-wneud

Sgiliau ddymunol ond nid yn hanfodol:

 • Byddai trwydded yrru yn fanteisiol yn y rôl hon

Cliciwch yma i ymgeisio am swydd Cydlynydd Prosiect Sgil Cymru.