HYFFORDDIANT FFILM A THELEDU

Mae Sgil Cymru yn darparu ystod o gyrsiau hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant ffilm a theledu, sydd yn edrych i wella eu sgiliau neu symud i adran arall o’r diwydiant. Mae ein cyrsiau yn cael eu darparu yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd gan diwtoriaid profiadol sy’n gweithio yn y diwydiant, ac rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r DU. Mae pob cynllun hyfforddi yn benodol ar gyfer pobl sy’n chwilio i gamu i fyny neu ar draws i rôl newydd.

Click here for details of our brand new Stepping Up course for crew in High End Television.

Cliciwch yma am fanylion ein cwrs newydd Camu Fyny ar gyfer criw yn gweithio mewn Teledu Safon Uchel.

Cyrsiau blaenorol yn cynnwys Arolygu Sgriptiau, Rheoli Cynhyrchu, Movie Magic a hyfforddiant 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol i enwi ond ychydig.

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant sy’n cwmpasu ein holl gyfleoedd hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym myd ffilm a theledu.