PRENTIS CYNORTHWY-YDD PROSIECT DIGWYDDIADAU – AMPLIFIED BUSINESS CONTENT

Cwmni:                                  Amplified Business Content
Rôl Prentisiaeth:                  Prentis Cynorthwy-ydd Prosiect a Digwyddiadau
Lleoliad:                                Caerdydd

Am y Sefydliad

logo-whiteWedi ein lleoli yn Llundain a Chaerdydd, rydym yn creu, curadu a rhannu cynnwys. Rydym yn gwneud hyn drwy ddigwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol, dulliau digidol a phrint. Rydym yn cynhyrchu ein digwyddiadau ein hunain yn ogystal â digwyddiadau ar gyfer cleientiaid. Rydym yn cyhoeddi drwy gyfrwng print ac ar-lein.

Mae ein digwyddiadau’n cynnwys: The Great British Entrepreneur Awards, The Entrepreneur Wales Awards, Cardiff Business Week & Integrated LIVE.

Disgrifiad Swydd

Os ydych chi’n chwilio am brofiad diflas, undonog heb ddim cyfleon i ddatblygu – nid dyma’r swydd i chi.

‘Rydym yn chwilio am 2 brentis digwyddiadau uchelgeisiol fydd yn dod yn aelodau gwerthfawr o’n hasiantaeth marchnata a digwyddiadau cyffrous, wedi ei leoli yng Nghaerdydd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus nid yn unig yn cael cyfleon i ddysgu sgiliau newydd a gweithio fel rhan o dîm deinamig ond byddant hefyd yn ennill cyflog wrth ddysgu, drwy weithio ar nifer o brosiectau cyffrous proffeil-uchel gan gynnwys seremonïau gwobrwyo a chynadleddau.

Dylai’r ymgeisydd perffaith:

 • Feddu ar sgiliau cyfathrebu gwych
 • Gael agwedd bositif tuag at y gwaith
 • Fod yn ddyfeisgar
 • Feddu ar dechneg ateb ffôn proffesiynol
 • Beidio â bod ofn gofyn cwestiynau
 • Feddu ar hunan-gymhelliant
 • Allu blaenoriaethu gwaith
 • Fod yn dda gyda manylion

Bydd gofyn i chi: 

 • Gynorthwyo gyda gweithredu digwyddiadau proffeil-uchel
 • Monitro cyfryngau cymdeithasol
 • Cadw i fyny â newyddion a datblygiadau sy’n berthnasol i’n portffolio
 • Defnyddio sianelau ar-lein i ddod o hyd i siaradwyr a phartneriaid posib.
 • Cynorthwyo’r tîm digwyddiadau i drefnu logisteg cyn ac yn ystod tymor digwyddiadau prysur fis Tachwedd
 • Cynorthwyo gyda sesiynau ffilmio.
 • Dysgu a gweithredu sgiliau golygu fideo elfennol
 • Paratoi cyflwyniadau

Pwt am y tîm:

Mae aelodau ein tîm yn uchelgeisiol a deinamig ac yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd lle mae eu barn a’u syniadau’n wirioneddol bwysig a lle maent yn cael eu hannog i ddatblygu eu gyrfa.

Rydym yn gweithio’n galed ond yn mwynhau ein gwaith ac yn cael hwyl yn y broses.

Yn ogystal, mae ein prif swyddfa wedi ei lleoli gyferbyn â Chastell Caerdydd yng nghanol y ddinas ac mae golygfa o Stadiwm y Principality o’n gardd-do unigryw!

Fframwaith

Tra’n gweithio i ABC byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.  Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarnhad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

0900 ar dydd Llun y 13eg o Fehefin 2016.

Gwasgwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd disgrifiad.