PRENTIS CYNORTHWY-YDD CYNHYRCHU – REAL SFX

Cwmni:                        Real SFX
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Cynorthwy-ydd Cynhyrchu
Lleoliad:                      Cardiff

Am y Sefydliad

Mae Real SFX yn gwmni sydd wedi ennill ddwywaith yng ngwobrau BAFTA Craft a BAFTA Cymru; maent yn gwmni sy’n darparu effeithiau arbennig o’r safon uchaf i’r diwydiannau teledu a ffilm.  Rydym yn arbenigo mewn effeithiau atmosfferig, tan, glaw, rigiau mecanyddol, creu modelau a phropiau meddal gan ddefnyddio’r techneg a chyfarpar mwyaf blaenllaw.

 

Disgrifiad Swydd

Fel Prentis Cynorthwy-ydd Cynhyrchu Real SFX, bydd y gwaith yn amrywiol iawn ac fe fydd hon yn rôl weinyddol lefel mynediad da i mewn i’r diwydiannau cyfryngau.

NODER: Nid yw’r swydd hon yn ymwneud a phrostheteg, colur na gwneud propiau.

Dyletswyddau nodweddiadol byddwch yn ymgymryd â nhw:

 • Ateb ffonau
 • Gwaith papur
 • Bwydo data
 • Trefnu criw a chludiant
 • Llungopïo
 • Gweinyddu swyddfa cyffredinol
 • Mynychu digwyddiadau
 • Rheoli Cyfryngau cymdeithasol a rheoli gwefan
 • Dosbarthu gwaith papur cynhyrchu

Sgiliau Hanfodol:

 • Sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrienedig ardderchog
 • Sgiliau trefnu a gweinyddu ardderchog
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog
 • Gwybodaeth cyfrifiadurol sylfaenol o gyfrifiaduron Microsoft a Mac
 • Trwydded Yrru llawn DU
 • Y gallu i weithio mewn tim
 • Agwedd gall-wneud

Sgiliau dymunol ond nid yn hanfodol:

 • Cymraeg llafar ac ysgrifennedig

Fframwaith

Tra’n gweithio i Real SFX byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.  Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r prentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarhnad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau yw 0900, 13eg Mehefin 2016.

Gwasgwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd disgrifiad.