PRENTIS CYNORTHWY-YDD PROSIECT – SGIL CYMRU

Cwmni:                        Sgil Cymru
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Cynorthwy-ydd Prosiect
Lleoliad:                      Caerdydd

Am y Sefydliad

SgilCymruLogoWithBoxY darparwr hyfforddiant newydd i’r Prentisiaeth mewn Cyfryngau Digidol a Chreadigol yng Nhgymru yw Sgil Cymru. Wedi ei leoli yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd, mae gan y tîm bron i 75 mlynedd o brofiad cyfunol yn y cyfryngau a hyfforddiant.

Mae gan Sgil Cymru 20 prentis ar hyn o bryd yn gweithio mewn cwmniau sy’n cynnwys BBC Cymru Wales, Cardiff Theatrical Services, Fiction Factory, ITV Cymru Wales, Orchard Entertainment, Real SFX a Sports Media Services.

Disgrifiad Swydd

Bydd gwaith ein Prentis Cynorthwy-ydd Prosiect yn amrywiol iawn, a bydd y rôl yma yn rhoi siawns i’r person cywir weld trawsdoriad o’r diwydiannau creadigol.

Dyletswyddau nodweddiadol byddwch yn ymgymryd â:

 • Ateb ffônau
 • Gwaith papur cyffredinol
 • Cofnodi data
 • Llungopïo
 • Gweinyddu swyddfa cyffredinol
 • Mynychu digwyddiadau
 • Cynorthwyo rheoli Cyfryngau Cymdeithasol a rheoli gwefan

Sgiliau Hanfodol:

 • Sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg
 • Sgiliau gweinyddol a threfniadol
 • Y gallu i weithio mewn tîm bach clos
 • Agwedd gall-wneud

Sgiliau ddymunol ond nid yn hanfodol:

 • Byddai trwydded yrru yn fanteisiol yn y rôl hon

Fframwaith

Tra’n gweithio i Sgil Cymru byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.  Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r prentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarhnad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

0900 ar dydd Llun y 18fed o Ebrill 2016.

Gwasgwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd disgrifiad.