PRENTIS HYFFORDDAI EFFEITHIAU ARBENNIG – REAL SFX

Cwmni:                               Real SFX
Swydd Prentisiaeth:      Prentis Hyfforddai Effeithiau Arbennig
Lleoliad:                             Caerdydd

Am y Sefydliad

Gan ddefnyddio technegau ac offer modern, mae Real SFX yn arbenigo mewn effeithiau atmosfferig, tân, ffrwydriadau, rigiau mecanyddol, gwneud modelau a phropiau meddal. Mae eu portffolio yn cynnwys Doctor Who, Killer Elite, Sherlock, Da Vinci’s Demons, Outlander, Free Fire, Houdini & Doyle a Peaky Blinders.

 

Disgrifiad Swydd

Mae Real SFX yn recriwtio am Brentis Hyfforddai Effeithiau Arbennig i ymuno â’u tîm yng Nghaerdydd.

Bydd y Prentis Hyfforddai Effeithiau Arbennig delfrydol:

 • Gyda trwydded gyrru glan efo oleia 3 blynedd o brofiad gyrru
 • Gyda agwedd hyblyg i oriau gwaith
 • Gyda diddordeb mewn peirianneg, mecaneg, gwaith coed, gwaith trydan a gwneud modelau
 • Gyda agwedd hyblyg ac yn arloesol, yn joio dysgu ac yn gallu meddwl ar eu traed a ddatrys problemau
 • Gyda ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch ac yn barod i wrando a dysgu oddi wrth technegwyr profiadol
 • Yn fodlon trafeilio ar gyfer gwaith oherwydd fod Real SFX yn gweithio dros y DU i gyd
 • Gyda sgiliau gwrando a chyfathrebu
 • Yn gweithio’n dda fel rhan o dîm

Bydd gofyn i’r Prentis Hyfforddai Effeithiau Arbennig:

 • Cadw’r gweithdy yn lan ac yn daclus er mwyn cadw safle gweithio saff i’r tîm
 • Gosod a ddadlwytho kit ar gyfer cynhyrchiadau ar faniau y cwmni
 • Cadw llygad ar stoc a’u ail-archebu pan mae angen
 • Cadw stoc, gosodiadau a ffitiadau yn drefnus ac yn daclus
 • Cynorthwyo’r Technegwyr Effeithiau Arbennig gyda’r chynnal a chadw o’r offer ac effeithiau
 • Cwblhau tasgiau rhwng yr adran Effeithiau Arbennig ac adrannau eraill
 • Dysgu am y wahanol fathau o effeithiau arbennig a pa offer a deunyddiau sydd angen eu creu
 • Cadw tystiolaeth o’r gweithle ar gyfer y cymhwyster Diploma

Tra’n gweithio fel Prentis Hyfforddai Effeithiau Arbennig bydd gennych cyfle i ddysgu amrywiaeth o sgiliau o fewn y gweithdy. Hefyd bydd gennych gyfle i ddefnyddio amrywiaeth o beiriannau arbenigol sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer effeithiau arbennig fel gwynt, glaw, eira a thân. Bydd hyn yn rhoi’r siawns i weld y broses effeithiau arbennig a sut i ddefnyddio pyrotechnics yn gywir.

Sgiliau dymunol ond nid yn hanfodol

 • Rhygl yn y Gymraeg
 • Yn gallu defnyddio Microsoft Office e.g Word a Excel

Fframwaith

Tra’n gweithio i Real SFX byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.

Cyflog

Mae’r union cyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Yr isafswm y bydd y prentis yn ei dderbyn bydd y Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarhnad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

12yp Dydd Mawrth 25ain Gorffenaf 2017