PRENTIS HYFFORDDAI EFFEITHIAU ARBENNIG – REAL SFX

Cwmni:                      Real SFX
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Hyfforddai Effeithiau Arbennig
Lleoliad:                    Caerdydd

Am y Sefydliad

Real SFX logoMae Real SFX yn gwmni sydd wedi ennill ddwywaith yng ngwobrau BAFTA Craft a BAFTA Cymru; maent yn gwmni sy’n darparu effeithiau arbennig o’r safon uchaf i’r diwydiannau teledu a ffilm.  Rydym yn arbenigo mewn effeithiau atmosfferig, tan, glaw, rigiau mecanyddol, creu modelau a phropiau meddal gan ddefnyddio’r techneg a chyfarpar mwyaf blaenllaw.

 

Disgrifiad Swydd

Bydd yr unigolyn yn berson ymarferol sydd â diddordeb mewn peirianneg, mecaneg ac electroneg.

Bydd angen iddynt fod yn amryddawn ac yn gyfnewidiol, gyda’r ddawn i ddysgu â’r gallu i feddwl yn gyflym a datrys problemau.

Bydd angen iddynt fod â diddodreb mewn dysgu ystod eang o sgiliau gweithdy o safon uchel megis weldio, a bod eisiau cael y profiad o ddefnyddio ystod o beiriannau i greu effeithiau megis gwynt, glaw, eira a thân gan ddysgu sut i ddefnyddio tân gwyllt (pyrotechnics) yn saff.

Bydd angen iddynt for yn ymwybodol iawn o Iechyd a Diogelwch a bod yn barod i wrando a dysgu gan dechnegwyr profiadol.

Sgiliau Anghenrheidiol:

  • Sgiliau cyfathrebu
  • Sgiliau gwrando
  • Ysbryd tîm
  • Agwedd bositif

 Sgiliau Dymunol ond nid Angenrheidiol

  • Byddai trwydded yrru o fantais yn y rôl hwn

Fframwaith

Tra’n gweithio i Real SFX byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarnhad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

17:00yp dydd Llun 8fed o Awst 2016.

Gwasgwch yma am fersiwn PDF o’r swydd ddisgrifiad.