PRENTIS HYSBYSEBU A CYFATHREBU MARCHNATA – GEOLANG

Cwmni:                        GeoLang
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata
Lleoliad:                      Caerdydd

Am y Sefydliad

GeoLang LogoMae GeoLang yn gwmni datblygu meddalwedd deinamig a leolir yn CBTC yng Nghaerdydd. Yn ddiweddar, dyfarnwyd y teitl Cwmni Bach Mwyaf Arloesol  ‘Cyber ​​Security’ y DU ac rydym hefyd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn Cwpan y Byd Cwmwl Arloesi; rydym yn edrych i ehangu ein tîm!

Disgrifiad Swydd

Os oes gennych penchant ar gyfer Dylunio, Marchnata a Chyfathrebu ar-lein, ynghyd â dawn profiadol ar gyfer cynllunio a cronni data, byddai hyn yn swydd i’ch siwtio yn berffaith. Fel prentis Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata GeoLang, mi fyddwch yn cefnogi’r tîm ym hob agwedd o’u gwaith. Mae’n bwysig eich bod yn drefnus, yn gywir ac yn talu sylw agos i fanylion.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol safon ardderchog o Saesneg, yn meddu ar sgiliau ysgrifennu cryf a sgiliau ymchwil huawdl, sgiliau dylunio da a byddant yn gyfarwydd â marchnata cyfryngau cymdeithasol gydag angerdd a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth ym mha bynnag yr ydych yn ei wneud. Yn ddelfrydol byddwch yn gyfarwydd â Adobe Suite, Microsoft Word, Excel ac offer cyfathrebu cyfryngau cymdeithasol. Bydd sgiliau dylunio gwe o fantais yn amlwg ond nid yn hanfodol. Byddwch yn barod i ddysgu ac yn ddibynadwy. Os ydych am fod yn rhan o dîm dibynadwy gyda’r ffocws i lwyddo, ceisiwch yn awr i fod yn rhan o’n tîm sydd wedi ennill gwobrau.

Dyletswyddau yn cynnwys:

  • Gweithio’n agos â’r Prif Swyddog Gweithredol a PA o ddydd i ddydd
  • Dylunio Asedau Marchnata
  • Rheoli Gwefan
  • Dylunio a rheoli ymgyrchoedd marchnata cyfryngau cymdeithasol
  • Drafftio deunyddiau marchnata a chyrchu cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus
  • Copi-ysgrifennu
  • Cynorthwyo gyda datblygiad y Strategaeth Go to Market ar gyfer Ascema – ein technoleg sydd wedi ennill gwobrau.
  • Cyflawni dyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y gofyn.

Fframwaith

Tra’n gweithio i GeoLang byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.  Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r prentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarhnad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau yw 0900, 13eg Mehefin 2016.

Gwasgwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd disgrifiad.