Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

10 Criw Lleoliad yn Barod am y Diwydiant

Gyda chymorth o Gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills, gyda chyfraniadau o gynyrchiadau ffilm y DU, rhedodd Sgil Cymru gwrs Rheolwr Lleoliadau...
10 Criw Lleoliad yn Barod am y Diwydiant

Diwydiant Yn Galw Am Griw Lleoliadau

Gyda chyllid o Gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills, bydd Sgil Cymru yn ceisio llenwi’r bwlch sgiliau criw Lleoliadau trwy hyfforddi 12...
Diwydiant Yn Galw Am Griw Lleoliadau

Cwrs Rheolwr Lleoliadau ScreenSkills mewn cydweithrediad â Sgil Cymru

Mae ceisiadau nawr ar agor am ein Cwrs Rheolwr Lleoliadau bydd yn rhedeg yn Ionawr 2019. Os ydych chi'n gweithio yn...
Cwrs Rheolwr Lleoliadau ScreenSkills mewn cydweithrediad â Sgil Cymru

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai tîm Sgil Cymru cymryd y cyfle hwn i ddweud diolch enfawr i'n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a'n cydweithwyr am...
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Nadolig Cynnar i Brentisiaid Creadigol Sgil Cymru

Siôn Corn yn dod a’r tystysgrifau yn fuan i’r trydydd ‘Dathliad’ Sgil Cymru, y darparwr hyfforddiant i’r cyfryngau yng Nghymru....
Nadolig Cynnar i Brentisiaid Creadigol Sgil Cymru

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd

en_GBEnglish
en_GBEnglish