Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Gwobrau Diwrnod VQ 2018

Hoffai tîm Sgil Cymru longyfarch pob enillydd ac enwebai yng ngwobrau Diwrnod VQ 2018. Mae Gwobrau VQ yn gwobrwyo unigolion a
Gwobrau Diwrnod VQ 2018

Enwebiad Gwobrau VQ i Sue Jeffries

Llongyfarchiadau i Sue Jeffries, Rheolwr Gyfarwyddwr Sgil Cymru, am gyrraedd y rownd derfynol yng nghategori Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yng
Enwebiad Gwobrau VQ i Sue Jeffries

Am Gyflogi Prentis?

Mae Sgil Cymru yn chwilio am gyflogwyr ar gyfer ei gynlluniau prentisiaeth lefel 3 a lefel 4. Bydd y rhaglen
Am Gyflogi Prentis?

Dathlu Llwyddiant yng Ngwobrau’r QSA

Rydym yn hynod o falch i gyhoeddi bod dau o'n cyn brentisiaid ac un o'n cyflogwyr prentisiaid wedi ennill yng
Dathlu Llwyddiant yng Ngwobrau’r QSA

Swyddi Prentis Newydd gyda BBC Cymru Wales

Mae ceisiadau wedi agor am 10 swydd prentis newydd gyda BBC Cymru Wales. Mae'r cynllun yn para 12 mis, lle byddwch yn cael eich cyflogi
Swyddi Prentis Newydd gyda BBC Cymru Wales

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)