Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

Mae ceisiadau bellach ar agor am y swyddi canlynol: Prentis Cydlynydd Cynhyrchu– Boom Cymru Prentis Swyddog Cefnogi Tîm - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

Am Weithio i Sgil Cymru?

Rydym yn chwilio am Brentis Cynorthwy-ydd Tîm dwyieithog i ymuno â’n tîm prysur yn Sgil Cymru, i ddarparu gwasanaeth cefnogol
Am Weithio i Sgil Cymru?

Gwobrau Diwrnod VQ 2018

Hoffai tîm Sgil Cymru longyfarch pob enillydd ac enwebai yng ngwobrau Diwrnod VQ 2018. Mae Gwobrau VQ yn gwobrwyo unigolion a
Gwobrau Diwrnod VQ 2018

Enwebiad Gwobrau VQ i Sue Jeffries

Llongyfarchiadau i Sue Jeffries, Rheolwr Gyfarwyddwr Sgil Cymru, am gyrraedd y rownd derfynol yng nghategori Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yng
Enwebiad Gwobrau VQ i Sue Jeffries

Am Gyflogi Prentis?

Mae Sgil Cymru yn chwilio am gyflogwyr ar gyfer ei gynlluniau prentisiaeth lefel 3 a lefel 4. Bydd y rhaglen
Am Gyflogi Prentis?

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)