Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Diwydiant Yn Galw Am Griw Lleoliadau

Gyda chyllid o Gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills, bydd Sgil Cymru yn ceisio llenwi’r bwlch sgiliau criw Lleoliadau trwy hyfforddi 12...
Diwydiant Yn Galw Am Griw Lleoliadau

Cwrs Rheolwr Lleoliadau ScreenSkills mewn cydweithrediad â Sgil Cymru

Mae ceisiadau nawr ar agor am ein Cwrs Rheolwr Lleoliadau bydd yn rhedeg yn Ionawr 2019. Os ydych chi'n gweithio yn...
Cwrs Rheolwr Lleoliadau ScreenSkills mewn cydweithrediad â Sgil Cymru

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai tîm Sgil Cymru cymryd y cyfle hwn i ddweud diolch enfawr i'n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a'n cydweithwyr am...
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Nadolig Cynnar i Brentisiaid Creadigol Sgil Cymru

Siôn Corn yn dod a’r tystysgrifau yn fuan i’r trydydd ‘Dathliad’ Sgil Cymru, y darparwr hyfforddiant i’r cyfryngau yng Nghymru....
Nadolig Cynnar i Brentisiaid Creadigol Sgil Cymru

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018

Hoffai tîm Sgil Cymru longyfarch pob enillydd ac enwebai yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2018. Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo...
Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd

en_GBEnglish
en_GBEnglish