Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Cwrs Movie Magic Scheduling & Budgeting ar gyfer Cynhyrchydd Llinell ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

Mae'r cwrs yma — cefnogir gan ScreenSkills gan ddefnyddio cronfeydd y Loteri Genedlaethol a ddyfarnwyd gan Sefydliad Ffilm Prydain (BFI)...
Cwrs Movie Magic Scheduling & Budgeting ar gyfer Cynhyrchydd Llinell ScreenSkills mewn cysylltiad â Sgil Cymru

CAMU FYNY AR AGOR

Mae menter hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol drama deledu yng Nghymru ar agor ar gyfer 2019. Ydych chi’n gweithio ar...
CAMU FYNY AR AGOR

Swyddi Prentis

Mae ceisiadau ar gyfer ein prentisiaethau nawr ar gau.
Swyddi Prentis

Gwobr Prentisiaeth i Adam

Rydym yn falch i gyhoeddi bod un o’n cyn prentisiaid gyda BBC Cymru Wales wedi ennill yng ngwobrau QSA 2019....
Gwobr Prentisiaeth i Adam

Cyfweld â Phrentis – Mairéad Harris

Er mwyn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 rydym wedi cyfweld â 5 o'n cyn prentisiaid sydd wedi llwyddo yn eu...
Cyfweld â Phrentis – Mairéad Harris

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd