Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

Mae ceisiadau bellach ar agor am y swyddi canlynol: Prentis Technegydd / Gyrrwr – Alpha Grip  Prentis Rhedwr - Boom...
Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

Gwobr Prentisiaeth i Adam

Rydym yn falch i gyhoeddi bod un o’n cyn prentisiaid gyda BBC Cymru Wales wedi ennill yng ngwobrau QSA 2019....
Gwobr Prentisiaeth i Adam

Cyfweld â Phrentis – Mairéad Harris

Er mwyn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 rydym wedi cyfweld â 5 o'n cyn prentisiaid sydd wedi llwyddo yn eu...
Cyfweld â Phrentis – Mairéad Harris

10 Criw Lleoliad yn Barod am y Diwydiant

Gyda chymorth o Gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills, gyda chyfraniadau o gynyrchiadau ffilm y DU, rhedodd Sgil Cymru gwrs Rheolwr Lleoliadau...
10 Criw Lleoliad yn Barod am y Diwydiant

Diwydiant Yn Galw Am Griw Lleoliadau

Gyda chyllid o Gronfa Sgiliau Ffilm ScreenSkills, bydd Sgil Cymru yn ceisio llenwi’r bwlch sgiliau criw Lleoliadau trwy hyfforddi 12...
Diwydiant Yn Galw Am Griw Lleoliadau

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd