Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Prentisiaid Creadigol yn Dechrau ar eu Gyrfa

Croesawodd Sgil Cymru 20 prentis creadigol newydd ar eu Prentisiaeth Lefel 3 Cyfryngau Creadigol a Digidol. Bydd pob prentis yn
Prentisiaid Creadigol yn Dechrau ar eu Gyrfa

Enwebiad Haeddiannol i Thomas

Yn dilyn ei lwyddiant yng Ngwobrau’r QSA 2018 mae Thomas Watkins, cyn prentis lefel 4 Sgil Cymru, wedi derbyn enwebiad
Enwebiad Haeddiannol i Thomas

Diwrnod Stiwdio i Brentisiaid y Dyfodol

Cymerodd dros 45 o bobl ifanc sydd am weithio yn y cyfryngau ran mewn gweithdy recriwtio prentisiaid yn Stiwdio Enfys
Diwrnod Stiwdio i Brentisiaid y Dyfodol

Yr Haf yn Cychwyn i 15 Prentis

Yng nghanol twymyn mis Gorffennaf, dychwelodd ein prentisiaid cyfryngau 2017-18 yn ôl i Sgil Cymru yn Pinewood Studio Cymru am
Yr Haf yn Cychwyn i 15 Prentis

Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

Mae ceisiadau bellach ar agor am y swyddi canlynol: Prentis Cydlynydd Cynhyrchu– Boom Cymru Prentis Swyddog Cefnogi Tîm - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)