Prif ddarparwr hyfforddiant cyfryngau Cymru.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tri math o wahanol brentisiaeth cyfryngau creadigol a digidol yn ogystal â chyrsiau pwrpasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n ceisio gwella eu sgiliau neu gamu i fyny i rôl newydd.

Cwrs Rheolwr Lleoliadau ScreenSkills mewn cydweithrediad â Sgil Cymru

Mae ceisiadau nawr ar agor am ein Cwrs Rheolwr Lleoliadau bydd yn rhedeg yn Ionawr 2019. Os ydych chi'n gweithio yn
Cwrs Rheolwr Lleoliadau ScreenSkills mewn cydweithrediad â Sgil Cymru

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai tîm Sgil Cymru cymryd y cyfle hwn i ddweud diolch enfawr i'n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a'n cydweithwyr am
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Nadolig Cynnar i Brentisiaid Creadigol Sgil Cymru

Siôn Corn yn dod a’r tystysgrifau yn fuan i’r trydydd ‘Dathliad’ Sgil Cymru, y darparwr hyfforddiant i’r cyfryngau yng Nghymru. Mae’r
Nadolig Cynnar i Brentisiaid Creadigol Sgil Cymru

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018

Hoffai tîm Sgil Cymru longyfarch pob enillydd ac enwebai yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2018. Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion,
Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018

Owen yn Camu Fyny

Llongyfarchiadau i Owen Deacon, un o’n cyn brentisiaid gyda ITV Cymru Wales am gymryd y cam nesaf yn ei yrfa
Owen yn Camu Fyny

Prentisiaethau Cyfryngau Caerdydd

en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK)