Pod Y Prentis – cyhoeddi ein gwestai nesaf!

Cofiwch fod Pod y Prentis ar gael nawr ar Spotify a YouTube!

Gallwch wrando ar bennod un gyda Eva Runciman (Saesneg) neu yr ail bennod gyda Gruff Evans (Cymraeg) isod.

O wythnos nesaf ymlaen, bydd pennodau Cymraeg o’r podlediad hefyd ar gael gyda is-deitlau Saesneg ar ein sianel YouTube i’r rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg ond sy’n awyddus i wrando!

Mae’r bennod nesaf yn Saesneg ac yn cael ei ryddhau ar y 4ydd o Fedi (sef D.Llun cyntaf y mis) a’n gwestai bydd – Ellie Williams! Mae Ellie yn gweithio i Golley Slater llawn amser yn dilyn ei phrentisiaeth gyda’r cwmni ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at rannu ei hanes gyda chi!

Cofiwch wrando!