Elin Glyn Jones – Prentis y Flwyddyn Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024

Llongyfarchiadau enfawr i Elin Glyn Jones – Prentis y Flwyddyn Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Ngwobrau Prentisiaethau 2024 Grwp Llandrillo Menai!

Isod, gwelwch cyfweliad gyda Elin!

Dyma lluniau o’r noson wobrwyo!