Joseph Marshall

Tra’n gweithio mewn swyddi rhan amser, fe ddarganfyddodd Joseph Marshall yr hyn mae yn disgrifio nawr fel “siawns unigryw sydd dim ond yn digwydd unwaith mewn oes“, wrth chwilio am gyfleoedd profiad gwaith.  Wedi darganfod prentisiaeth gyda Sgil Cymru fe wnaeth gais llwyddiannus a, brentisiaeth Ôl-gynhyrchu gyda’r BBC.

 

Tra’n cyfuno ei rôl gyda’r  BBC, ac  astudio cymhwyster lefel 3 am flwyddyn, cafodd Joseph y siawns i hefyd weld  y cyfrifoldebau mewn  swyddi eraill  y tu fewn i’r cwmni. Er bod Joseph yn gweithio’n bennaf yn ganolfan ddrama ym Mhorth y Rhath ar raglen BBC, Casualty, cafodd gyfle hefyd i weithio ar Doctor Who ac ar raglenni ffeithiol sy’n cael eu cynhyrchu ym mhencadlys y BBC yn Llandaff, Caerdydd. Wrth i’r deuddeg mis dod i ben, cynigwyd cytundeb tri mis gan y BBC i Joseph fel Cynorthwyydd Golygu.

 

Ar ddiwedd y cytundeb tri mis, fel llawer o weithiwr mewn adrannau Ôl-gynhyrchu, fe aeth Joseph yn llawrydd, er mwyn cymryd y cam nesa yn ei yrfa. Profodd y cysylltiadau, a wnaeth Joseph trwy gyfnod ei brentisiaeth, yn amhrisiadwy. Gan gychwyn ei yrfa hunangyflogedig, roedd llawer o bobl yn cynnig gwaith i Joseph gan gydnabod ei waith caled.  Cyn hir, dychwelodd yn nôl i Casualty i weithio ar gynnwys ar-lein y rhaglen.

 

Tra bod Joseph yn anelu at ddatblygu ei yrfa mewn ôl gynhyrchu teledu a chyfryngau cymdeithasol, mae’n cydnabod y rhan hanfodol y mae’r brentisiaeth wedi chwarae yn ei daith i yrfa yn y diwydiant.

 

Dwedodd Joseph:

Heb y cynllun prentisiaeth, ni fyddwn i ddim lle’r ydw i heddiw. Nid wyf yn unig wedi tyfi yn fy ngyrfa ond hefyd fel person. Cyn i mi ddod i weithio fel prentis i’r BBC, ‘roeddwn i’n swil iawn. Mae’r brentisiaeth wedi dysgu imi sut i gyfathrebu â phobl. Roedd pob un aelod o dîm Sgil Cymru yn anhygoel, pob un yn  fy arwain at swydd lwyddiannus yn y cyfryngau.

 

DIWEDDARIAD HAF 2023