Movie Magic Scheduling & Budgeting

Mae Sgil Cymru wedi cynorthwyo degau o bobl i wella eu sgiliau Movie Magic Scheduling and Movie Magic Budgeting; o’r rheiny gyda mymryn bach o ymwyddyddiaeth o’r pecynnau, i’r rheiny oedd angen dipyn bach o ymarfer wedi anghofio’r pecynnau dros amser.