Bootcamp Sgil Cymru

Wyt ti am weithio yn y diwydiant ffilm a theledu, neu am wybod mwy am y sector?

Tyrd at Sgil Cymru i Stiwdios Urban Myth yng Nghasnewydd ar y 18fed o Fawrth 2022 rhwng 1100 a 1600.

Bydd cinio yn cael ei ddarparu am ddim.

Dyddiad cau 16 eg Mawrth @1300, anfon neges a CV at help@sgilcymru.com i ymgeisio.

BE’ DWI AM DDYSGU O’R ‘BOOT-CAMP’ YMA?

 • Pwy wyt ti yn y byd teledu a ffilm?
 • Beth ti am wneud yn dy yrfa?
 • Sut i greu proffil proffesiynol
 • Creu CV proffesiynol, a gwybod at bwy i’w anfon
 • Ceisiadau am swyddi a chyweliadau
 • Beth sydd yn digwydd yn y swydd- ar set ac mewn swyddfa gynhyrchu
 • Y ffyrdd gwahanol o weithio – a gweithio allan beth sydd orau iti – bod yn gyflogedig neu yn hollol lawrydd
 • Cytundebau ac Anfonebion
 • ‘Movement Orders’ a ‘Call sheets’ pam a sut i’w darllen
 • Adnabod dy hawliau
 • Gwneud argraff