CAMU FYNY

Menter hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol deledu yng Nghymru.

Ydych chi’n gweithio ar teledu neu efo’r sgiliau angenrheidiol i wneud hynny? Ydych chi’n edrych i ‘Gamu Fyny’ yn eich gyrfa?

Mae CAMU FYNY yn gyfle prin i weithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant i symud ymlaen yn eu gyrfa, a hefyd ar gyfer y rhai sydd yn arbenigwyr cymwysedig sydd eisiau gweithio ym myd teledu. Bydd y cynllun hyfforddiant yn cael ei deilwra i’r unigolyn yn ôl eu hanghenion, a bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â lleoliad neu gwrs fydd yn para ddim mwy na 10 wythnos neu yn derbyn lwfans hyfforddi ar gyfer y cyfnod cyfan.

Dyma’r bylchau sgiliau a gydnabyddir gan Sgrin Cymru yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd:

  • Colur
  • Criw Camera (Uned Darlledu Allanol)
  • Trydanwr
  • Rigwyr/Dreifar/Grip

I wneud cais, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol 250 gair ar pam yr hoffech gymryd rhan i help@sgilcymru.com Dyddiad cau: 12yp ar ddydd Gwener 25 Chwefror.

I dderbyn y newyddion diweddaraf o ran ein rhaglenni Camu Fyny yn y dyfodol arwyddwch lan i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant.

Mae’r rhaglen yma wedi’i gefnogi gan levy Teledu o Safon Uchel ScreenSkills a Llywodraeth Cymru.