Swyddi Prentis Newydd Wedi Eu Cyhoeddi

June 11, 2018 admin 0

Mae ceisiadau bellach ar agor am y swyddi canlynol: Prentis Cydlynydd Cynhyrchu– Boom Cymru Prentis Swyddog Cefnogi Tîm – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2 x Prentis Cyfryngau Creadigol a […]

Am Weithio i Sgil Cymru?

May 29, 2018 admin 0

Rydym yn chwilio am Brentis Cynorthwy-ydd Tîm dwyieithog i ymuno â’n tîm prysur yn Sgil Cymru, i ddarparu gwasanaeth cefnogol effeithiol i’r staff a darparu […]

Gwobrau Diwrnod VQ 2018

May 3, 2018 admin 0

Hoffai tîm Sgil Cymru longyfarch pob enillydd ac enwebai yng ngwobrau Diwrnod VQ 2018. Mae Gwobrau VQ yn gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymrwymiad, […]