CRIW Ôl-gynhyrchu

June 18, 2021 admin 0

Ceisiadau ar GAU. Crëwyd y rhaglen Brentisiaeth hon i adlewyrchu natur ddeinamig, hyblyg gwaith llawrydd – curiad calon y diwydiant. Byddwch yn barod i dreulio blwyddyn […]

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

December 18, 2020 admin 0

Hoffai tîm Sgil Cymru ddweud diolch enfawr i’n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a’n cydweithwyr am eu cefnogaeth dros y flwyddyn diwethaf. Dymunwn Nadolig Llawen a […]