CRIW

CRIW

Eisiau profiad go iawn o weithio tu ôl i’r llenni ar gynyrchiadau teledu a ffilm?

Barod i ennill cymhwyster Lefel 3 yn y Cyfryngau Creadigol a Digidol AC i gael cyflog wrth ddysgu?

Dyma’ch cyfle i ymuno â CRIW – cynllun Prentisiaeth newydd sbon y diwydiant.
Ceisiadau bellach ar gau.

Mae Sgil Cymru yn hynod falch o gyhoeddi lansiad CRIW, rhaglen Prentisiaeth unigryw ar gyfer 2021, sy’n agored i’r rhai sy’n awyddus i weithio y tu ôl i’r llenni ar gynyrchiadau ffilm a theledu sylweddol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill profiad ymarferol o weithio ar set, yma yng Nghymru.

Crëwyd y rhaglen Brentisiaeth hon i adlewyrchu natur ddeinamig, hyblyg gwaith llawrydd – curiad calon y diwydiant. Byddwch yn barod i dreulio blwyddyn wedi ymgolli mewn amrywiaeth o gynyrchiadau, cwrdd â phobl newydd a gweithio’n galed i gwblhau heriau newydd – gyda chyflog i’ch cefnogi wrth i chi ddysgu. CRIW yw eich cyfle chi i ddatblygu’r sgiliau ac ennill y profiad ar gyfer gyrfa yn y diwydiant hwn.

Cafwyd cynllun peilot llwyddiannus ar gyfer CRIW yn 2020 a bu’r Prentisiaid hynny yn gweithio ar set drama boblogaidd Fox, War of the Worlds, gyda Daisy Edgar-Jones a Gabriel Byrne yn serennu. Darllenwch fwy am sut brofiad gafod Tom, Josh a Jake yn Bywyd fel Prentis.

Mae Cymru eisoes wedi’i sefydlu fel un o leoliadau mwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer cynyrchiadau teledu a ffilm, ac mae disgwyl i 2021 fod y flwyddyn orau eto. Mae prentisiaid blaenorol a chyfredol Sgil Cymru yn gweithio ar gynyrchiadau fel His Dark Materials, Peaky Blinders a Casualty yn ogystal â Doctor Who, Pobol Y Cwm a Fleabag.

Barod i ymuno â’r CRIW? | Swydd Ddisgrifiad YMA

Mae deg lle ar gael.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
dydd Llun, Ionawr 25, 2021@12:00
Cyfweliadau: wythnos yr 8fed o Chwefror 2021
Gwaith yn dechrau: Dydd Llun, Chwefror 22, 2021 (am 12 mis)

Cwestiynau? Cysylltwch YMA

Am wybod y diweddara’? Cliciwch YMA os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr e-bost i glywed am gyfleoedd pellach a diweddariadau o’r diwydiant.