CRIW

CRIW

Eisiau profiad go iawn o weithio tu ôl i’r llenni ar gynyrchiadau teledu a ffilm?

Barod i ennill cymhwyster Lefel 3 yn y Cyfryngau Creadigol a Digidol ac i gael cyflog wrth ddysgu?

Dyma’ch cyfle i ymuno â CRIW – cynllun Prentisiaeth y diwydiant yng ngogledd Cymru.

CEISIADAU WEDI CAU

Mae Sgil Cymru yn hynod falch o gyhoeddi CRIW, rhaglen Prentisiaeth unigryw ar gyfer 2021, sy’n agored i’r rhai sy’n awyddus i weithio y tu ôl i’r llenni ar gynyrchiadau ffilm a theledu sylweddol, tro yma yng ngogledd Cymru. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill profiad ymarferol o weithio ar set, yma yng Nghymru.

Crëwyd y rhaglen Brentisiaeth hon i adlewyrchu natur ddeinamig, hyblyg gwaith llawrydd – curiad calon y diwydiant. Byddwch yn barod i dreulio blwyddyn wedi ymgolli mewn amrywiaeth o gynyrchiadau, cwrdd â phobl newydd a gweithio’n galed i gwblhau heriau newydd – gyda chyflog i’ch cefnogi wrth i chi ddysgu. CRIW yw eich cyfle chi i ddatblygu’r sgiliau ac ennill y profiad ar gyfer gyrfa yn y diwydiant hwn.

Cafwyd cynllun peilot llwyddiannus ar gyfer CRIW yn 2020 a bu’r Prentisiaid hynny yn gweithio ar set drama boblogaidd Fox, War of the Worlds, gyda Daisy Edgar-Jones a Gabriel Byrne yn serennu. Darllenwch fwy am sut brofiad gafod Tom, Josh a Jake yn Bywyd fel Prentis. Mae 11 prentis cyfredol CRIW yn gweithio ar draws gynyrchiadau yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae Cymru eisoes wedi’i sefydlu fel un o leoliadau mwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer cynyrchiadau teledu a ffilm, ac mae disgwyl i 2021 fod y flwyddyn orau eto. Mae prentisiaid blaenorol a chyfredol Sgil Cymru yn gweithio ar gynyrchiadau fel His Dark Materials, Peaky Blinders a Casualty yn ogystal â Doctor Who, Pobol Y Cwm, Fleabag, War of the Worlds, ac Extinction.

Mae Sgil Cymru wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, a chefndir economaidd-gymdeithasol.

Swydd Ddisgrifiad YMA

Ceisiadau bellach ar agor | Ymgeisiwch NAWR.


Dyddiad Cau: 15/09/21 @ Canol dydd.
Gweithdai:
20/09/21 – 22/09/21
Swydd yn Dechrau:
27/09/21

Cwestiynau? Cysylltwch YMA

Am wybod y diweddara’? Cliciwch YMA os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr e-bost i glywed am gyfleoedd pellach a diweddariadau o’r diwydiant.