CRIW 2023-2024 Carfan 1

Yn y pythefnos diwethaf, rydym wedi croesawi brentisiaid CRIW newydd i Sgil Cymru!

Bydd Helena Hill, Bethan Jenkins a Chloe Davies yn ymuno gyda ni ac yn gweithio ar gynyrchiadau yn ne Cymru.

Dyma gyflwyniad fidio iddynt:

 

COFIWCH FOD CEISIADAU DAL AR AGOR AR GYFER CRIW (CARFAN 2).

MWY O WYBODAETH YMA.