CRIW GOGLEDD – 3 Diwrnod i Ymgeisio! – Tysteb Ryan Davies

Ydych chi’n byw yng ngogledd Cymru ac wedi ystyried gweithio yn y byd ffilm a theledu?

Mae prentisiaeth CRIW yn recriwtio ar hyn o bryd yng ngogledd Cymru. Mae ymgeisiadau yn cau am 12yp ar Ddydd Llun y 31ain o Hydref, felly peidiwch a cholli allan!

Ymgeisiwch nawr!

Fe ofynon ni i un o’r prentisiaid presennol, Ryan Davies, pam y dylai pobl ymuno gyda CRIW. Dyma oedd ganddo i ddweud:

 

1.Beth fyddet ti’n dweud i annog rhywun i fynd amdani?

Yn wahanol i Brifysgol, rydych chi’n cael eich talu i ddysgu.

 

2.Beth fydde’r neges fwyaf pwysig?

Eich bod yn cael eich addysgu gan weithwyr proffesiynol o fewn y diwydiant.