Cyrsiau Arolygydd Sgript

Mae Sgil Cymru yn trefnu Cyrsiau Arolygydd Sgript ar y dyddiadau canlynol:

 • Awst 7 – 10 (10:30-13:00). Ar-lein ac am ddim. Iaith Gymraeg.
 • Hydref 16 – 19 (10:30-13:00). Ar-lein ac am ddim. Dwyieithog.
 • Tachwedd 13 – 16 (10:30-13:00). Ar-lein ac am ddim. Iaith Saesneg.

Nodwch bod y cyrsiau yma ar gael i rheiny sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn unig.

I ymgeisio, anfonwch eich CV i help@sgilcymru.com

BETH FYDDWN NI’N DYSGU O’R CWRS HWN?

 • Beth sydd yn eich cit?
 • Darlleniad cychwynnol sgript i’w ddadansoddi
 • Torri sgript i lawr, gan gynnwys cyfrif tudalen ac amser a’r dadansoddiad meistr
 • Amseru sgript
 • Llechi – y System Americanaidd a’r System Brydeinig
 • Sefydlu ar gyfer y diwrnod
 • Tramlinellau
 • Darluniau a diagramau
 • Parhad – gweithredu cyfatebol a pharhad cynyddol
 • Taflenni Parhad
 • Taflenni adroddiadau dyddiol gan gynnwys Log Dyddiol y Golygydd, logiau WT a logiau VFX ac eraill
 • Rheolau sylfaenol gramadeg ffilm a theledu
 • Maint fframiau cyfatebol
 • Y Llinell 180-gradd
 • Nodi Cod Amser
 • Lluniau dilyniant – pryd a ble

Bydd cyfle i un ymgeisydd i gael profiad gwaith gyda tâl ar gynhyrchiad/iadau am hyd at 10 wythnos ar ddiwedd y cwrs felly peidiwch a cholli allan ar y cyfle arbennig yma!