Cyfweld â Phrentis – Dominic Farquhar

Er mwyn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 rydym wedi cyfweld â 5 o’n cyn prentisiaid sydd wedi llwyddo yn eu gyrfaoedd yn dilyn eu prentisiaeth. Ein trydydd westai yn y gyfres yw Dominic Farquhar.

Enw:                                         Dominic Farquhar
Oedran:                                   20
O:                                              Llantwit Fadre
Cyflogwr Prentis:                  BBC Cymru Wales
Swydd Teitl Prentis:             Prentis Grip

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn y brentisiaeth?
Roeddwn i’n astudio Cynhyrchu Cyfryngau yng Ngholeg y Cymoedd.

Pam oeddech chi moen gwneud prentisiaeth?
Rydw i wastad wedi gwybod nad oedd prifysgol yn fy siwtio. Roeddwn i am gael profiad ymarferol ac roeddwn i’n gwybod y byddai prentisiaeth yn rhoi’r cyfle i mi.

Roedd y brentisiaeth yn ddechreuad i’r yrfa roeddwn i wastad eisiau.

Beth oedd eich swydd brentis yn ei olygu?
Roedd fy swydd fel Prentis Grip yn meddwl fy mod i’n cysgodi ac yn rhoi help llaw i’r Grips ar Doctor Who a Casualty. Rhoddodd hyn y siawns i mi ddysgu am y swydd a phob dim oedd yn digwydd yn y rôl.

Ar ba raglenni / prosiectau wnaethoch chi weithio?
Wrth weithio fel Prentis Grip gweithiais ar Doctor Who a Casualty yn y stiwdio ac allan ar leoliad.

Beth ddigwyddodd pan wnaethoch chi gwblhau eich prentisiaeth?
Wrth weithio yn BBC Cymru Wales cefais y siawns i wneud llwyth o gysylltiadau o fewn y diwydiant. Wrth i fy nghontract prentis dod i ben wnes i ddechrau sgwrs gyda’r cysylltiadau yma er mwyn edrych am waith. Natur y diwydiant yw bod y mwyafrif o bobl yn llawrydd, felly wnes i ddechrau gweithio fel Cynorthwy-ydd Grip Llawrydd. Rydw i wedi gweithio ar nifer o gynyrchiadau ers i mi orffen, gan gynnwys Sex Education i Netflix, The Downtown Abbey Movie a chwpl o ddyddiau ar Maleficent a Star Wars. Rydw i ar fin dechrau gweithio ar War of the Worlds.

Ydych chi wedi tyfu o ganlyniad i’r brentisiaeth?
Rydw i wedi tyfu lan o ganlyniad i’r brentisiaeth. Mae fy agwedd wedi newid a dwi nawr yn benderfynol o lwyddo yn fwy nag erioed.

Beth yw’r cam nesaf yn eich gyrfa?
Y cam nesaf yn fy ngyrfa yw dysgu mwy a derbyn pob cyfle sy’n codi. Fy mhrif nod yw gweithio fel Grip Allweddol ar ddramau safonol.