Dal i fyny efo ein prentisiaid Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (2022/2023)

Manteisiwyd ar y cyfle yr wythnos diwethaf i ddal i fyny â’n prentisiaid presennol a gofyn iddynt beth yw’r peth gorau am fod yn brentis… hyd yn hyn?
Byddwn yn gofyn yr un cwestiwn iddyn nhw ymhen ychydig fisoedd…