Dal i fyny gyda prentisiaid CRIW 2022-2023

Yr wythnos diwethaf, cawsom gyfle i ddal i fyny gyda Neve, Kaitlin a Jordan – o brentisiaeth CRIW 2022-2023. Fe wnaethom holi am eu profiadau hyd yn hyn a’r uchafbwyntiau a beth oedd nesaf iddynt. Dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud: