Dal i fyny gyda Prentisiaid Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – Arwen Jones

Wnaethon ni ddal lan gyda Arwen Jones yn ddiweddar – o Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 2022-2023 Carfan 2 i ofyn am ei phrofiadau. Disgrifiodd hi ddiwrnod ym mywyd prentis gyda Golley Slater, yn ogystal â siarad am ei huchafbwynt hyd yma a’i chynlluniau am y dyfodol.