Cychwyniad mis Medi ar gyfer 19 o Brentisiaid Cyfryngau

media apprenticeships in wales
Prentisiaid Cyfryngau Lefel 3 2016-17

Agorodd Pinewood Studio Cymru ei drysau i bedwar ar bymtheg o brentisiaid newydd yr wythnos hon. Bydd pob un yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol gyda Sgil Cymru, tra’n gweithio am flwyddyn i gwmni cyfryngau yn ne Cymru. Mae BBC Cymru WalesCardiff Theatrical ServicesITV Cymru WalesReal SFX a Regan Management i gyd yn dychwelyd i’r cynllun fel cyflogwyr, a darlledwr Cymraeg S4C wedi recriwtio prentisiaid ar y rhaglen am y tro cyntaf.

Mae’r prentisiaid yn cael eu cyflogi’n llawn amser mewn amrywiaeth o swyddi.

Mae gan BBC Cymru Wales nifer o brentisiaid ar draws gwahanol adrannau gan gynnwys drama, ffeithiol, ar-lein a chwaraeon aml-lwyfan, tra bod Cardiff Theatrical Services yn llogi o fewn adeiladwaith golygfaol.

Bydd ITV Cymru Wales yn cyflogi prentis Newyddion a Rhaglenni, a Real SFX yn rhoi cyfle i brentis Effeithiau Arbennig dan Hyfforddiant am y bumed flwyddyn yn olynol. Mae eu prentis cyntaf wedi cael ei enwi yn ddiweddar fel un o enillwyr Emmy yn Los Angeles am ei waith ar Sherlock.

Bydd prentis Regan Management yn gweithio mewn castio yn eu swyddfa prysur yng Nghaerdydd, a bydd pob un o’r dri prentis S4C yn gweithio mewn archifau.

Meddai Rheolwr Sgil Cymru Cyfarwyddwr Sue Jeffries “Bob blwyddyn rydym yn llwyddo i ddod o hyd i dalent newydd a chyffrous i fynd i mewn i’r diwydiant cyffrous yma. Dymunaf pob lwc i’r garfan hon yn eu llwybrau dewisedig. ”  

Gadewch i  ni gwrdd â rhai o’r prentisiaid eleni.

Brooklyn
“Trwy adeiladu fy hyder wrth weithio gyda llwyfan ac agweddau gwahanol o fewn y diwydiant creadigol, mae’n fy helpu gyda chymryd cyfarwyddyd a chyfathrebu. Mae’r syniad o gerdded i mewn i ITV ble byddaf yn gweithio ar gyfer y flwyddyn yn anhygoel. Yn y dyfodol, byddwn wrth fy modd yn dysgu a gweithio yn y diwydiant creadigol.”
Brooklyn Lloyd-Evans Prentis Newyddion a Rhaglenni at ITV Cymru Wales

 

Daniel
“Rwyf bob amser wedi gorfod gweithio’n llawn amser i ddarparu ar gyfer fy nheulu, ond wastad wedi teimlo angerdd am waith coed. Yr wyf yn awr yn barod i gyflawni’r angerdd gyda gobaith o yrfa hir yn y diwydiant adeiladu golygfaol.”
Daniel Cooksley, Prentis Adeiladu Golygfaol at Cardiff Theatrical Services

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y cyfryngau drwy ddod yn brentis, gweler y swyddi gwag presennol yma, a pheidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, a dilynwch Sgil Cymru ar Twitter a Facebook i gael gwybod yn syth, pan fydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.