BLAS AR LEOLIADAU

Cwrs Camu Fyny,  Blas ar bod yn Gynorthwyydd Lleoliadau  

Os ydych chi’n gweithio yn y cyfryngau creadigol ac eisiau symud i mewn i leoliadau,  efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y cwrs hwn mae Sgil Cymru yn rhedeg o dan faner Camu Fyny . Cefnogir y rhaglen hon gan Gronfa High End TV  ScreenSkills  a LLywodraeth Cymru

Pryd mae’r cwrs?
Mae’r cwrs yn rhedeg am 5 diwrnod. Mi fydd fwy o wybodaeth ynglyn a’r dyddiad yn dod yn fuan!

Beth yw strwythur y cwrs?

Bydd y cwrs yma yn rhoi cipolwg ichi o sut I weithio yn effeithiol mewn Adran Leoliadau trwy ddysgu sut i ddefnyddio gwaith papur yr adran gynhyrchu, a thrwy wybod am hierarchiaeth yr Adran Lleoliadau.  Cewch ymarferion fydd yn eich tynnu allan o’r stafell hyfforddi yn ymarferol.

Pwy yw tiwtor y cwrs?
Lowri Thomas. Hyfforddodd Lowri fel Rheolwr Llawr Cynorthwyol ac yna fel Rheolwr Cynhyrchu yn BBC Cymru Wales yn ystod y 80au a’r 90au cyn mynd ymlaen i fod yn Rheolwr Lleoliad ar ei liwt ei hun, gan weithio ar gynyrchiadau drama a ffilm BBC ac S4C. Mae credydau Lowri yn cynnwys Dr Who, Rocket’s Island, Hollyoaks a Pobol y Cwm, yn ogystal â nifer o hysbysebion, ffilmiau nodwedd ar gyllideb isel, cynyrchiadau byw a recordiau di-ri eraill.

Roedd rôl Lowri fel Rheolwr Prosiect ar gyfer prosiect Roath Lock y BBC yn gweithio yn agos â chynyrchiadau megis Upstairs Downstairs, Dr Who and Casualty. Yndiweddar, mae Lowri wedi gweithio ar ffilmiau nodwedd Prydeinig ac Almaeneg yn Eryri a Lerpwl yn ogystal ag ar gynyrchiadau llai i gwmnïau Americanaidd a Siapaneaidd.  Ar hyn o bryd, mae Lowri yn gweithio fel Rheolwr Lleoliadau ar Casualty yng Nghaerdydd.

Pwy yw’r siaradwyr gwadd?
Yn ystod yr wythnos, bydd y cynnwys yn cael ei gyflwyno ar y cyd â siaradwyr gwadd profiadol iawn fydd yn barod i rannu o’u profiad helaeth.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Anfonwch gopi o’ch CV diweddaraf a datganiad cenhadaeth fer (dim mwy na 250 o eiriau) yn amlinellu pam rydych chi am gymryd rhan yn y cwrs i help@sgilcymru.com.

Faint mae’n ei gostio?

Mae’r costau ar gyfer y cwrs hwn wedi cael cymhorthdal helaeth gan ScreenSkills, Llywodraeth Cymru  a Sgil Cymru sy’n golygu bod rhaid i bob cyfranogwr dalu £150 yn unig, yn hytrach na £250.

Mae’r rhaglen yma wedi’i gefnogi gan ScreenSkills a Llywodraeth Cymru.