HYFFORDDIANT FFILM A THELEDU

Mae Sgil Cymru yn darparu ystod o gyrsiau hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol y diwydiant ffilm a theledu, sydd yn edrych i wella eu sgiliau neu symud i adran arall o’r diwydiant. Mae ein cyrsiau yn cael eu darparu yn Great Point Seren Stiwdios yng Nghaerdydd gan diwtoriaid profiadol sy’n gweithio yn y diwydiant, ac rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r DU. Mae pob cynllun hyfforddi yn benodol ar gyfer pobl sy’n chwilio i gamu i fyny neu ar draws i rôl newydd.

Cliciwch yma am fanylion ein cwrs newydd Camu Fyny ar gyfer criw yn gweithio mewn Teledu Safon Uchel.

Cyrsiau blaenorol yn cynnwys Arolygu Sgriptiau, Rheoli Cynhyrchu, Movie Magic a hyfforddiant 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol i enwi ond ychydig.

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant sy’n cwmpasu ein holl gyfleoedd hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym myd ffilm a theledu.

CYSYLLTWCH GYDA NI | CONTACT US