Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai tîm Sgil Cymru ddweud diolch enfawr i’n prentisiaid, hyfforddeion, cyflogwyr, ffrindiau a’n cydweithwyr am eu cefnogaeth dros y flwyddyn diwethaf. Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Bydd swyddfeydd Sgil Cymru ar gau o ddydd Llun y 21ain o Ragfyr 2020 hyd at ddydd Llun y 4ydd o Ionawr 2021.