Yn cyflwyno: Curig Williams

July 26, 2021 admin 0

Curig Williams, 18, o Bontypridd, yw’r diweddaraf i ymuno gyda CRIW Sgil Cymru, fel Prentis CRIW Ôl-gynhyrchu. Bydd Curig yn gweithio gyda chwmnïoedd Ôl-gynhyrchu ar […]

CRIW Ôl-gynhyrchu

June 18, 2021 admin 0

Ceisiadau ar GAU. Crëwyd y rhaglen Brentisiaeth hon i adlewyrchu natur ddeinamig, hyblyg gwaith llawrydd – curiad calon y diwydiant. Byddwch yn barod i dreulio blwyddyn […]