O Lan Conwy i Gaerdydd, Siwrnai Prentisiaeth Osian

Cwblhaodd Osian Davies, 20 o Glan Conwy, Prentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 gyda Sgil Cymru nol yn Haf 2016. Gweithiodd Osian fel Prentis Cynhyrchu yn yr adran ffeithiol yn BBC Cymru Wales yn Llandaf. Ers gorffen ei brentisiaeth mae Osian wedi parhau i weithio o fewn yr adran ffeithiol yn BBC Cymru Wales. Dyma ei stori.

Cyn ei brentisiaeth cyfryngau roedd Osian yn astudio ei Lefelau A wrth weithio mewn bwyty gwesty yng Ngogledd Cymru.

Dwedodd Osian:

Pan ddechreuais astudio fy Lefelau A roeddwn i’n meddwl fy mod i eisiau bod yn berfformiwr. Yn fuan iawn sylweddolais nad oeddwn i eisiau fod yn berfformiwr ond o’n i eisiau gweithio tu ôl y camera. Yn ogystal â hyn doeddwn i ddim eisiau mynychu prifysgol oherwydd nid wyf yn gweld fy hun fel person academaidd ac mae gwell gen i ddysgu wrth weithio. Yn dilyn hyn, dechreuais chwilio am brentisiaethau cyfryngau a theatr a nes i ddod o hyd i’r Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3.

Yn dilyn ei benodiad fel Prentis Cynhyrchu Ffeithiol dechreuodd Osian weithio ar raglenni The One Show, BBC Young Musician, X-Ray, Bargain Hunt a Coast.

Cafodd Osian y cyfle i gwblhau amrywiaeth o dasgiau wrth gwblhau ei brentisiaeth gan gynnwys gwaith ymchwilio ar The One Show. Gwnaeth y gwaith ymchwilio golygu bod angen i Osian ffeindio storïau, cyfranwyr, lleoliadau ac archif ar gyfer y saethu. Yn ogystal â hyn roedd angen i Osian gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwyr, Cynorthwywyr Rheoli Cynhyrchiad a Chynhyrchydd y Gyfres er mwyn mynd a’r stori o’r dechrau i’r darllediad. Wnaeth swydd Osian newid o ddydd I ddydd a symudodd Osian o gwmpas gwahanol cynyrchiadau er mwyn cael profiadau gwahanol.

Dwedodd Osian:

Cefais y siawns i ofalu ar ol y cystadleuwyr a’r barnwyr ar BBC Young Musician, cadw trefn ar offer camera a helpu setio fe lan ar leoliad gyda X-Ray yn ogystal â chysgodi’r rhedwr ar Bargain Hunt a’i helpu gyda galwadau castio ac ar leoliad.

Yn dilyn ei flwyddyn fel prentis cafodd Osian swydd fel Rhedwr ar Bargain Hunt. Ers hynny mae Osian wedi parhau i weithio o fewn BBC Cymru Wales ar gynyrchiadau eraill yn cynnwys The One Show ac mae e nawr yn gweithio fel Ymchwilydd Castio ar Bargain Hunt.

Dwedodd Osian:

Wnaeth y brentisiaeth fy ngalluogi i ddangos fy mhotensial gwirioneddol. Fe roddodd fwy o hyder i mi a’r hyfforddiant a’r profiad ymarferol yr oeddwn ei angen.

Oes gyda chi ddiddordeb mewn gwneud prentisiaeth cyfryngau? Cliciwch yma i arwyddo lan i dderbyn ein cylchlythyr prentisiaethau sy’n cwmpasu ein holl swyddi gwag ar gyfer newydd ddyfodiaid ar gynlluniau prentisiaeth.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.