PWER I’R PRENTIS – Chloe Davies

Unwaith eto, comisiynodd Sgil Cymru brentisiaid eleni i greu darn gweledol a deniadol yn mynegi eu hargraffiadau o beth yw bod yn brentisiaid cyfryngau.

Maen nhw i gyd wedi gwneud yn anhygoel o dda.

Byddwn yn rhannu’r cyflwyniadau gyda chi dros yr wythnosau nesaf. Dyma fidio TikTok Chloe yn dangos diwrnod ym mywyd prentis CRIW Sgil Cymru.

Mwynhewch!