PWER I’R PRENTIS – Tim Griffiths

Comisiynodd Sgil Cymru brentisiaid eleni i greu darn gweledol a deniadol yn mynegi eu hargraffiadau o beth yw bod yn brentisiaid cyfryngau.

Maen nhw i gyd wedi gwneud yn anhygoel o dda. Mae yna nifer o gyflwyniadau a byddwn yn ei rannu gyda chi yn raddol dros yr wythnosau nesaf. Dyma ‘Bywyd Prentis’ gan Tim Griffiths.

Mwynhewch!