PWER I’R PRENTIS


Comisiynon ni ein prentisiaid i greu darn gweledol a deniadol yn mynegi eu hargraffiadau o beth yw bod yn brentisiaid cyfryngau. Maen nhw i gyd wedi gwneud yn anhygoel o dda. Dyma casgliad o’u gwaith.

Mwynhewch!

Jasper Ronconi-Woollard – Hysbyseb CRIW

David ‘Seb’ Jones – Positif a Negatif

Eleri Parry – Hysbyseb CRIW

Josh Coulthard – Hysbyseb CRIW

Kaitlin Brock & Jordan Legge – Hysbyseb

Pawel Cichon – Hybyseb CRIW

Neve Clissold – Cwrdd â’n Prentisiaid (TikTok)

Kaitlin Brock – Storiau Instagram ‘Prynhawn Prentis’

Tim Griffiths – Bywyd Prentis

Cerdd Stephen O’Donnell