Stori Camu Fyny Trydanwr Kevin

Roedd Kevin Robinson wedi gweithio fel Trydanwr Cynnal a Chadw, yn Pentref Drama BBC Cymru, pan fanteisiodd ar y cyfle i ymuno â rhaglen Camu Fyny 2019.

Cafodd Kevin leoliad gwaith chwe wythnos gyda BBC Cymru, gan weithio ar gynyrchiadau yn gynnwys Plant Mewn Angen a Pobol y Cwm.

“Yn ystod y cyfnod hwn, datblygais ddealltwriaeth o’r adran oleuo a beth sy’n digwydd o ddydd i ddydd ar yr ochr ffilmio a goleuo mewn gwahanol fathau o gynhyrchiadau a rhaglenni teledu”  

Bu Kevin yn rhedeg ei gwmni gosod a phrofi trydanol ers chwe blynedd ac roedd yn gweld rhaglen Camu Fyny fel cyfle i ymestyn ei sgiliau technegol, gan alluogi iddo weithio fel Trydanwr Cynhyrchu ar gynhyrchiadau teledu blaenllaw.

Ers cwblhau ei leoliad gwaith, mae Kevin wedi cael gwaith fel Trydanwr Goleuo llawrydd, sef ei nod wrth gymryd rhan yn rhaglen Camu Fyny. 

“Dwi’n cadw fy nghwmni fy hun i fynd, fel bod gen i ddigon i’w wneud pan mae’r gwaithllawrydd yn dawel, ond hyd yn hyn eleni, dwi wedi bod yn gweithio’n rheolaidd yn fy rôl newydd”