Cyfweld â Phrentis – Adam Neal

March 4, 2019 admin 0

Er mwyn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 rydym wedi cyfweld â 5 o’n cyn prentisiaid sydd wedi llwyddo yn eu gyrfaoedd yn dilyn eu prentisiaeth. Ein gwestai […]

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018

November 12, 2018 admin 0

Hoffai tîm Sgil Cymru longyfarch pob enillydd ac enwebai yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2018. Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr […]

Owen yn Camu Fyny

October 31, 2018 admin 0

Llongyfarchiadau i Owen Deacon, un o’n cyn brentisiaid gyda ITV Cymru Wales am gymryd y cam nesaf yn ei yrfa trwy ddechrau ar ein Prentisiaeth […]