Mae gweithio mewn partneriaeth gyda Sgil Cymru yn hyfryd. Mae brwdfrydedd y tîm yn heintus, ac mae eu hymrwymiad i ddatblygiad sgiliau o fewn y sector Teledu a Ffilm yn anodd i’w cydweddu, ac mae’r gofal personol maen nhw’n rhoi i bob hyfforddai yn rhagorol. Mae eu cyrsiau o safon dechnegol uchel gyda’r ffocws ar baratoi’r unigolion am yrfaoedd o fewn y diwydiant. Mae canran llwyddiant y cyn hyfforddeion yn dyst i’r safon o hyfforddiant sydd ar gael. Mae Sgil Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu gweithwyr proffesiynol i lenwi’r bylchau sgil o fewn y diwydiant Teledu a Ffilm yng Nghymru.