Fel cyflogwr, wrth gymryd prentisiaid mae’n hanfodol eich bod chi’n gwbl hyderus yn eich darparwr hyfforddiant i gefnogi’r prentisiaid a darparu dysgu sy’n cyd-fynd â gofynion y diwydiant.

Mae profiad helaeth Sgil Cymru o ddarparu hyfforddiant yn y diwydiant, a’i gyflenwi trwy weithwyr proffesiynol o’r diwydiant hwn, yn rhoi sicrwydd i gyflogwyr sydd yn edrych am gyflogi prentisiaid am y tro cyntaf. Does neb yn well am gynorthwyo prentisiaid i basio eu cymhwyster cyn mynd ymlaen i yrfa lwyddianus yn y sector.

Mae Sgil Cymru yn gweithio mewn partneriaeth agos â chi o’r cychwyn – gan sicrhau bod yr unigolion cywir yn cyfateb i’r swyddi cywir ac mae’r hyfforddiant dosbarth a dderbynir yn Ehangu’r dysgu yn y gweithle.

Gallaf ddweud heb flewyn ar dafod, fod llwyddiant cyflogi a chadw prentisiaid yn BBC Cymru Wales ddim ond yn bosibl oherwydd y gefnogaeth, y ddarpariaeth a’r wybodaeth gynhwysfawr mae Sgil Cymru yn ei gynnig.