Mae staff Sgil Cymru wedi bod yn hynod gefnogol i’n gwaith ymgysylltu â ysgolion dros nifer o flynyddoedd. Maent bob amser yn awyddus i ymgysylltu â phobl ifanc o bob oed mewn ysgolion yn Ne Cymru; gan helpu disgyblion ac athrawon i ennill gwybodaeth gwerthfawr o Brentisiaethau a’r sector Greadigol yn gyffredinol. Mae Sgil Cymru yn gweithio’n agos gyda ni i sicrhau bod eu cyfleoedd prentisiaeth yn cael eu hysbysebu ar y Gwasanaeth Paru Prentisiaid ar gyrfacymru.com ac yn sicrhau bod eu cyfleoedd yn cael eu hyrwyddo i ystod eang o bobl. Mae Sgil Cymru yn awyddus, bob amser, i ymgysylltu â phobl ifanc trwy sianeli digidol a chyfryngau cymdeithasol ac wedi bod yn rhan o drefnu trafodaethau panel Prentisiaethau mewn digwyddiadau.