PRENTIS CYNORTHWY-YDD CASTIO – REGAN MANAGEMENT

Cwmni:                      Regan Management
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Cynorthwy-ydd Castio
Lleoliad:                    Caerdydd

Am y Sefydliad

Regan logoRoedd Leigh-Ann Regan yn un hanner o Regan Rimmer Management rhwng 2001 a 2014.

Cafodd Regan Management ei eni yn 2014 ac mae ganddyn nhw swyddfeydd yn Llundain a Manceinion ac maent wedi ehangu y swyddfa bresennol yng Nghaerdydd i gynnwys stafell  gastio a chwaer-gwmnïau.

Disgrifiad Swydd

Mae’r rôl yma yn galw am wybodaeth a diddordeb mewn theatr, ffilm a theledu.

Prif Ddyletswyddau:

  • Chwilio am actorion, teipio rhestrau a bwcio actorion ar gyfer clyweliadau gydag amryw o gyfarwyddwyr led-led y wlad yn ogystal a thramor.
  • Ffilmio clyweliadau actorion gydag ein camera digidol a stiwdio cyn eu danfon dramor ac i Lundain.
  • Ateb y ffôn i actorion a dyletswyddau swyddfa a gweinyddol cyffredinol.

Sgiliau Anghenrheidiol:

  • Sgiliau cyfathrebu
  • Sgiliau gweinyddu a threfnu
  • Ysbryd tîm
  • Agwedd bositif

Fframwaith

Tra’n gweithio i Regan Management byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarnhad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

17:00yp dydd Llun 8fed o Awst 2016.

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd ddisgrifiad.