PRENTISIAETHAU O’R GORFFENNOL

Mae Sgil Cymru yn falch o’r holl waith maent wedi cyflawni o fewn y sector. Yn ogystal â’r prentisiaethau yr ydym yn cynnig ar hyn o bryd, mae yna hefyd rhai sydd ddim yn bodoli rhagor, ond rydym yn awyddus i rannu gwybodaeth am ein gwaith yn y gorffennol. Gallwch ddarllen am y prentisiaethau yma trwy’r linciau isod:

LEFEL 4 (HYSBYSEBU A CHYFATHREBU MARCHNATA)